İNCİLEMEK (TDK)

Kumaş, giysi üzerini inciyle bezemek.

İncilemek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi C , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEZE Nedir?

Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik, gudde.

BEZEM Nedir?

Tiyatro, sinema ve televizyonda olayın geçtiği çevreye uygun olarak oluşturulan yapı gereçlerinin ve eşyasının tümü, °dekor.

BEZEME Nedir?


1 . Süsleme, tezyin.
2 . Süs, süsleyen şey.

BEZEMEK Nedir?

Süslemek: "Gördüğü iyiliğe karşılık ikram fazlasından masamızı mezelerin çeşitlisiyle bezedi."- R. H. Karay.

GİYSİ Nedir?

Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, libas, urba: "Hanımlar, tatil köylerinde son moda giysiler giyiyorlar."- Ç. Altan.

İNCİ Nedir?


1 . İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.
2 . Bu tanelerden oluşan takı: "Yalıdaki ev, Dürnev Hanım'ın halılarını, incilerini gözden çıkarmasıyla kurtuldu."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Yanlışlığı sebebiyle gülünç olan söz veya cümle.

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

ÜZERİ Nedir?


1 . Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Varlık, kimlik: "Bu sözler, Mebrure'nin üzerinde derin ve kuvvetli bir tesir bıraktı."- P. Safa.
3 . Bir şeyin görülen yanı, yüzü.
4 . Bir şeyin dış yüzü, yüzey.
5 . Giysi.
6 . Vücut, beden: "Gece sıcak olduğu için üzerine yalnız ince bir pike örtü örttük."- R. N. Güntekin.
7 . Artan, geriye kalan bölüm: "Alışverişin üzeri."- .
8 . Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz: "Sonra yine böyle durgun, yine sıcak, öğle üzerleri vardır, herkesin uykuya vardığı, araba seslerinin kesildiği, sokakların tenhalaştığı bomboş, çıplak öğle üzerleri."- R. H. Karay.

C E E K L M N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İkilenme, İncelmek,

7 Harfli Kelimeler

Elimine, İkileme, İlenmek, İncelik, İncelme, İnilmek, İnlemek, Nicelik,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Ekinci, Emekli, Enlice, İkilem, İlenme, İlinek, İlkeci, İnilme, İnleme, İnmeli, Keleci, Kelime, Lekeci, Melike, Mineci, Mineli, Nemcil,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cinli, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Enlem, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, İncik, İncil, İnmek, Kelem, Kilim, Kinci, Kinli, Liken, Melce, Melek, Melik, Minik, Nemli, Nicel, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cenk, Ecel, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnce, İnci, İnek, İnik, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Kimi, Leke, Lice, Lime, Link,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cin, Ece, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.