İNCELTİCİ (TDK)

Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner.

İnceltici kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı İ sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZALTMAK Nedir?


1 . Az denecek bir miktara indirmek: "İlk işleri kullandıkları renkleri azaltmak oluyor."- B. R. Eyuboğlu.
2 . Eskisinden az bir duruma getirmek, kırmak.
3 . Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek: "Aspirin baş ağrımı azalttı."- .

BİRLEŞİM Nedir?


1 . Birleşme işi.
2 . Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat.
3 . biyoloji Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi.

BOYA Nedir?


1 . Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde: "Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum."- F. R. Atay.
2 . Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.
3 . mecaz Aldatıcı görünüş.
4 . halk ağzında Yazmak için kullanılan mürekkep.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

SULANDIRMAK Nedir?


1 . Sulu duruma gelmesini sağlamak.
2 . Su veya başka bir sıvı katıp karıştırarak yoğunluğunu azaltmak: "Yoğurdu sulandırmak. Reçeli sulandırmak. Boyayı sulandırmak."- .
3 . mecaz Ciddiyetini, ağırlığını kaybettirmek.

TİNER Nedir?

İnceltici.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

C C E L N T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İnceltici,

7 Harfli Kelimeler

İletici,

6 Harfli Kelimeler

İlinti, İnilti,

5 Harfli Kelimeler

Cinci, Cinli, İleti, İncil, İtici, Linet, Nicel, Nitel, Tecil, Telin,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cici, Cilt, Elci, Elit, Elti, Enli, Etil, Etli, İnce, İnci, İnti, Lice, Liet, Neci, Nice, Nite, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Eti, İle, İni, İti, Net, Tel, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Et, İl, İn, İt, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.