İNCELETMEK (TDK)

İnceleme işini başkasına yaptırmak, birinin incelemesini sağlamak.

İnceletmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

C E E E K L M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İnceletmek,

9 Harfli Kelimeler

Etkilenme, İncelemek, İnceletme, İnceltmek, İtelenmek, Nicelemek, Nitelemek,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Etkileme, Etlenmek, İnceleme, İncelmek, İnceltme, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Niceleme, Niteleme, Tenekeci,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Eteneli, Etlenme, İlenmek, İletken, İletmek, İncelme, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Kenetli, Metelik, Metilen, Tecimen, Tekelci, Tekleme, Tekneci,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ciklet, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enlice, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Keleci, Keleme, Kelime, Kement, Kentli, Lekeci, Meleke, Melike, Nemcil, Netice, Netlik, Tekmil, Telcik, Teleke, Teleme, Telkin, Temkin, Temlik, Teneke, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cemil, Eklem, Elcik, Eleme, Elmek, Emcek, Emcik, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlmek, İmece, İmlek, İnmek, İtmek, Kelem, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Melce, Melek, Melik, Metil, Metin, Nemli, Nicel, Nikel, Nimet, Nitel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cenk, Cilt, Ecel, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İken, İlke, İlme, İnce, İnek, İnme, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Cin, Ece, Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.