İNCELENMEK (TDK)

İnceleme işi yapılmak.

İncelenmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

C E E E K L M N N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İncelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Cinlenmek, İncelemek, İncelenme, Nicelemek,

8 Harfli Kelimeler

Cinlenme, Enikleme, İnceleme, İncelmek, İnekleme, Kinlenme, Niceleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Enenmek, İlenmek, İncelme, İnlemek,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Enenme, Enlice, İlenme, İnleme, Keleci, Keleme, Kelime, Lekeci, Meleke, Melike, Nemcil,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cenin, Eklem, Elcik, Eleme, Elmek, Emcek, Emcik, Emlik, Eneme, Enlem, İlmek, İmece, İmlek, İnmek, Kelem, Liken, Melce, Melek, Melik, Nemli, Nicel, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cenk, Ecel, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İken, İlke, İlme, İnce, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lice, Lime, Link, Meke, Meni, Mine, Mink, Nece,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Cin, Ece, Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.