İNCECİKTEN (TDK)

Belli belirsiz bir biçimde: "İncecikten bir kar yağar / Tozar Elif Elif diye."- Karacaoğlan.

İncecikten kelimesi baş harfi İ son harfi N olan bir kelime. Başında İ sonunda N olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı İ sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRSİZ Nedir?


1 . Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen: "Tatlı ve mahmur bakışlı gözlerini belirsiz bir noktaya dikti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem: "Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz sesi işitti."- P. Safa.
3 . Bilinmeyen, meçhul: "Ne olduğu belirsiz."- .

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

ELİF Nedir?

Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARACA Nedir?

Rengi karaya yakın olan, esmer.

C C E E K N N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İncecikten,

7 Harfli Kelimeler

Etkinci, İncecik, Tekneci,

6 Harfli Kelimeler

Cennet, Cinnet, Ecinni, Ekinci, Ekinti, İtenek, Netice, Teenni,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cenin, Cicik, Cinci, Ekici, Etken, Etkin, Etnik, İncik, Kenet, Keten, Kinci, Kinin, Kitin, Tekin, Tekne,

4 Harfli Kelimeler

Cenk, Cici, Ekin, Ekti, Enek, Enik, Etek, Eten, Etik, Etki, İken, İnce, İnci, İnek, İnik, İnti, İtki, Kene, Kent, Kete, Nece, Neci, Nene, Nice, Nine, Nite, Tein, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Ece, Eke, Eti, İki, İni, İti, Ket, Kin, Kit, Net, Tek, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, En, Et, İn, İt, Ke, Ki, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.