İNATÇILIK (TDK)

İnatçı olma durumu, direngenlik.

İnatçılık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ç , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİREN Nedir?

Dirgen.

DİRENGEN Nedir?

Direnen, inatçı, anut, muannit.

DİRENGENLİK Nedir?

Direngen olma durumu, inatçılık.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İNATÇI Nedir?

Direngen, ayak direyici: "Her zamanki inatçı ve kinci küçük yüz bu akşam yorgun ve kesikti."- H. E. Adıvar.

A I I K L N T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İnatçılık,

7 Harfli Kelimeler

Anlıkçı, Atçılık, Çakıltı, Çakıntı, Çalıntı, Çatkılı, Kaçıntı, Kalıntı, Kalıtçı, Kanıtlı, Tıkaçlı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıntı, Alıntı, Anılık, Anıtlı, Atkılı, Çakılı, Çatılı, Çatkın, Çınlak, Çıtlık, Ilıkça, İnakçı, İnatçı, İnkıta, Kalçın, Kantçı, Kınalı, Takılı, Talkın, Tankçı, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Altık, Altın, Anlık, Antik, Antlı, Atılı, Çakıl, Çakın, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çanlı, Çatık, Çatkı, Çıkan, Çıkın, Çıkıt, Çıktı, Çıtak, Itlak, İntaç, İntak, Kaçlı, Kalıç, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Katil, Katlı, Kılıç, Kınlı, Kıtal, Laçın, Laçin, Lakçı, Lakin, Latin,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Akıl, Akın, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Atçı, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çatı, Çıkı, Çıta, Çita, Ilık, İkna, İlaç, İlan, İnak, İnal, İnat, Kaçı, Kail, Kain, Kanı, Kani,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ait, Akı, Ali, Alt, Anı, Ani, Ant, Ati, Çak, Çal, Çan, Çat, Çın, Çıt, Çil, Çit, İka, İla, İlk, İnç, İta, Kaç, Kal, Kan, Kat, Kıç, Kıl, Kın, Kıt, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan, Nal, Taç, Tak, Tal, Tan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, At, İç, İl, İn, İt, Ki, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.