İNANDIRMAK (TDK)

İnanmasını sağlamak: "Hepsini inandırabiliyordu buna; çünkü hepsi de buna inanmak için can atıyordu."- T. Buğra.

İnandırmak kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi D , altıncı harfi I , yedinci harfi R , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

BUNA Nedir?

"Bu" adılının yönelme durumu.

ÇÜNKÜ Nedir?

Şundan dolayı, şu sebeple, zira: "Ben şimdi sizin fikrinizi tenkit etmeyeceğim çünkü faydasızdır."- Ö. Seyfettin.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANMA Nedir?

İnanmak işi: "Sizi de inanmaya cebretmek isteyen bunamış bir inat ve ısrar ile söylüyor."- A. Ş. Hisar.

İNANMAK Nedir?


1 . Bir şeyi doğru olarak benimsemek: "Bizim şairlerimiz sanatın sanat için olduğuna inanırlar, başka bir ereği olabileceği akıllarına gelmez."- N. Ataç.
2 . Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek: "Ben size inanırım."- .
3 . Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek: "Bu başın bir kadına değil, bir hamala ait olduğuna inanmak zor değildi."- P. Safa.
4 . Sevecek, güvenecek ve bağlanacak en yüksek varlık olarak bilmek, iman etmek: "Tanrı'ya inanmak."- .
5 . Kanarak aldanmak: "Her reklama inanmayın."- .
6 . İman etmek.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

A A D I K M N N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İnandırmak,

9 Harfli Kelimeler

İnandırma,

8 Harfli Kelimeler

Andırmak, Kandırma, Mandarin, Randıman,

7 Harfli Kelimeler

Andırma, Anırmak, Arınmak, İnadına, İnanmak, Kandıra, Kanırma, Karınma, Kınanma, Mandıra, Manidar,

6 Harfli Kelimeler

Akdarı, Amanın, Anında, Anırma, Arınma, Arnika, Iramak, İnanma, Kadimı, Kadran, Karaim, Karıma, Karina, Kınama, Kindar, Makina, Mandar, Manika, Mardin, Marina, Namdar, Namına, Nardin, Narman, Radika,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Adına, Akman, Akran, Andık, Anmak, Arami, Ardak, Daima, Daimı, Damak, Damar, Dinar, Drama, Irama, Irmak, İdman, İdrak, İkdam, İkram, İmkan, İnkar, Kadar, Kadın, Kadim, Kadir, Kaman, Kanma, Karın, Karma, Karni, Kıran, Kırma, Madik, Manda, Mania, Marda, Marka, Marki, Nadan,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adım, Akar, Akım, Akın, Akim, Akma, Aman, Amin, Amir, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arda, Arık, Arka, Arma, Daim, Dair, Dama, Dana, Dank, Dara, Darı, Dink, Dram, Irak, Irki, İdam, İkna, İman, İmar, İnak, İnam, İnan, Kadı, Kaim,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Ani, Ara, Arı, Ari, Ark, Dam, Dar, Dik, Din, Ira, Irk, İka, İma, Kam, Kan, Kar, Kın, Kır, Kim, Kin, Kir, Mai, Mir, Nam, Nan, Nar, Nim, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, İm, İn, Ki, Mi, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.