İNŞALLAH (TDK)

"Tanrı dilerse, Tanrı nasip ettiyse" anlamlarında dilek anlatan bir söz: "İnşallah memlekete hayırlı olursunuz."- Ç. Altan.

İnşallah kelimesi baş harfi İ son harfi H olan bir kelime. Başında İ sonunda H olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi N , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi H . Başı İ sonu H olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

DİLEK Nedir?

Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat.

HAYIRLI Nedir?


1 . Yararı, hayrı olan: "Dualarında hep hayırlı, dindar evlat isterdi."- Ö. Seyfettin.
2 . Uğurlu, iyi, güzel: "Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz."- R. H. Karay.

MEMLEKET Nedir?


1 - Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, ülke.
2 - Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, yurt.
3 - İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge.
4 - Bir ülkede yaşayan bireylerin tümü.

NASİP Nedir?


1 - Birinin payına düşen şey.
2 - Bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey.
3 - Kısmet, talih, baht.
4 - Günlük kazanç.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

A A H L L N İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İnşallah,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Allah, Aşina, Haşin, Hilal, İhlal, İlhan, Şahin,

4 Harfli Kelimeler

Ahşa, Alan, Alil, Anal, Hail, Hain, Hala, Hali, Hani, Haşa, İlah, İlan, İlla, İnal, İnha, İnşa, Lain, Lala, Naaş, Nail, Naşi, Şali,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ala, Ali, Ana, Ani, Hal, Han, Hin, Hiş, İla, Lal, Lan, Nal, Niş, Şah, Şal, Şan, Şia,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, An, Aş, Ha, İl, İn, İş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.