İMTİYAZLI (TDK)

Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, ayrıcalıklı: "Türklerin arasında eskiden de şimdi de imtiyazlı bir sınıf yoktur."- Ö. Seyfettin.

İmtiyazlı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi M , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı İ sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRICA Nedir?


1 . Ayrı olarak, başkaca: "Devlet konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler."- Anayasa.
2 . Ayrı bir önem verilerek: "Bu bitki oralarda ayrıca yetiştirilir."- .
3 . Bundan başka.

AYRICALI Nedir?

Başkalarına benzemeyen, ayrı tutulan, müstesna.

AYRICALIK Nedir?

Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz: "Ölüm önünde herkes bir, ayrıcalık yok kimseye."- T. Oflazoğlu.

AYRICALIKLI Nedir?

Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı.

ESKİDEN Nedir?

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

İMTİYAZLI Nedir?

Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, ayrıcalıklı: "Türklerin arasında eskiden de şimdi de imtiyazlı bir sınıf yoktur."- Ö. Seyfettin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

ŞİMDİ Nedir?


1 . Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: "Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz."- A. Ş. Hisar.
2 . Az sonra, yakında: "Annen şimdi gelir, ağlama sus!"- .
3 . Az önce, biraz önce, demin: "Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem."- .
4 . Artık, bundan böyle, bu duruma göre: "Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?"- B. Felek.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

A I L M T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İmtiyazlı,

7 Harfli Kelimeler

İltizam, İmtiyaz,

6 Harfli Kelimeler

Azimli, İmzalı, Maltız, Tilmiz, Yılmaz, Ziyalı,

5 Harfli Kelimeler

Altız, İlzam, İmalı, İtila, Lazım, Limit, Matiz, Milat, Mitil, Miyaz, Talim, Tazim, Yalım, Yalız, Yatım, Yazım, Yazıt, Yılma, Yitim, Zalim, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alim, Altı, Amil, Amit, Atıl, Atım, Atlı, Ayıt, Aylı, Azil, Azim, Azit, İlam, İlim, İlmı, İmal, İmla, İmza, İzam, Mail, Mali, Malt, Mayi, Mazı, Mazi, Miat, Miza, Tali, Tazı, Yalı, Yatı, Yazı, Zail, Zait, Zati, Zatı, Zayi, Ziya,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ati, Ayı, Azı, İla, İma, İta, İti, İyi, Lam, Laz, Lim, Mai, Mal, Mat, Mil, Mit, Tal, Tam, Tay, Tim, Tiz, Yal, Yat, Yaz, Yıl, Zam, Zat, Zıt, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, At, Ay, Az, İl, İm, İt, İz, La, Mi, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.