İMSEL (TDK)

İmle ilgili, imlerle anlatılan.

İmsel kelimesi baş harfi İ son harfi L olan bir kelime. Başında İ sonunda L olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi M , üçüncü harfi S , dördüncü harfi E , beşinci harfi L . Başı İ sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

E L M S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Lemis, Misel, Selim, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Esim, İlme, Lime, Lise,

3 Harfli Kelimeler

İle, Lim, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.