İMRAHOR (TDK)

Padişah ahırlarına ve onlarla ilgili gereçlere bakmakla görevli kimse.

İmrahor kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi M , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi O , yedinci harfi R . Başı İ sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHIR Nedir?

Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı.

BAKMAK Nedir?


1 - Bakışı bir şey ya da yer üzerine çevirmek.
2 - Aramak.
3 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak.
4 - Bir şeyin gelişmesi ya da iyi bir durumda kalması için emek vermek.
5 - Beslemek, geçindirmek.
6 - (Bir iş) Birinden beklenmek.
7 - (Hasta için) Muayene etmek, tedavi etmek.
8 - Yoklamak, incelemek, denemek.
9 - Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak.
10 - Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. 1
1 - Gözetmek, ilgilenmek. 1
2 - (Renklerde) Benzemek, andırmak. 1
3 - Önem vermek, önem vererek üzerinde durmak. 1
4 - Anlamak, farkına varmak. 1
5 - Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki ya da önündeki işle uğraşır olmak.

GEREÇ Nedir?

Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal: "Bu sarayların bütün gereci Londra'dan taşınmıştır."- S. Birsel.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ONLAR Nedir?

Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. onlar (II) zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

PADİŞAH Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

A H M O R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İmrahor,

5 Harfli Kelimeler

Harim, Harir, İhram, Mahir, Rahim,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Amir, Amor, Hami, Hora, İham, İmar, İmha, Mihr, Mira, Rami,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ari, Ham, Har, Hor, İma, Mai, Mir, Mor, Oha, Oma, Ora, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, Ar, Ha, İm, Mi, Oh, Om, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.