İMPARATORLUK (TDK)


1 . İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık.
2 . Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi.

İmparatorluk kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi M , üçüncü harfi P , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi L , onbirinci harfi U , onikinci harfi K . Başı İ sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DEVLET Nedir?


1 - Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.
2 - Devletin yönetim katı, °hükümet.
3 - Mutluluk; talih.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EGEMEN Nedir?


1 . Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: "Egemen devlet."- .
2 . mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

İLHANLIK Nedir?


1 . İlhan olma durumu.
2 . Kendi topraklarında oturan çeşitli ulusları egemenliği altında toplayan devlet biçimi, imparatorluk.
3 . Böyle bir devletin yönetimi altındaki ülkelerin bütünü.

İMPARATOR Nedir?

Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

UNVAN Nedir?

San: "Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür."- Z. Gökalp.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A K L M O P R R T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İmparatorluk,

9 Harfli Kelimeler

İmparator, Koramiral, Primatlar, Topuklama,

8 Harfli Kelimeler

Aromatik, Kaliptra, Karaturp, Kopartma, Kurtarma, Mikroplu, Oramiral, Polarmak, Portakal, Rikaptar, Tiramola, Toparlak, Toplamak, Tropikal, Turlamak,

7 Harfli Kelimeler

Akortlu, Kalamit, Kalotip, Kamarot, Kapital, Kaporta, Kartopu, Katliam, Koparma, Kotarma, Kotlama, Kutlama, Malakit, Mutlaka, Optimal, Otarmak, Otlamak, Oturmak, Palamut, Polarma, Pratika, Raporlu, Talimar, Tarumar, Topalak, Toplama, Tropika, Troplar, Truakar, Turlama,

6 Harfli Kelimeler

Amiral, Amorti, Ararot, Artmak, Atomal, Atomik, İmalat, Kaloma, Kalori, Kapari, Kaplam, Kapora, Karaim, Karpit, Kartal, Komita, Komuta, Koruma, Kripto, Kromlu, Kumpir, Kumral, Kurama, Maktul, Malkar, Martir, Matkap, Matlup, Matrak, Mikrop, Miktar, Mitral, Morluk, Morula, Mukaar, Mutlak, Oklama, Okrama, Oktrua, Okutma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akait, Akort, Aktar, Alarm, Almak, Ampir, Ampul, Apiko, Aplik, Aport, Apotr, April, Aptal, Arami, Armut, Aroma, Artma, Atari, Atmak, İkmal, İkram, İkrar, İptal, Kalma, Kamil, Kapma, Kaput, Karar, Karma, Katar, Katil, Katip, Katma, Kitap, Klapa, Klima, Kolit, Komar, Komut,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akil, Akim, Akit, Akli, Akma, Akor, Akur, Akut, Alim, Alma, Alpu, Alto, Amal, Amil, Amip, Amir, Amit, Amor, Amut, Aort, Apak, Arak, Arap, Arka, Arma, Arpa, Atak, Atik, Atma, Atol, Atom, İlam, İmal, İmar, İmla, İpka, İrap, İrat, İtap,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ala, Ali, Alo, Alp, Alt, Ama, Ara, Ari, Ark, Arp, Art, Ata, Ati, Aut, İka, İla, İlk, İma, İta, Kal, Kam, Kap, Kar, Kat, Kil, Kim, Kip, Kir, Kit, Kol, Kom, Kor, Kot, Kul, Kum, Kup, Kur, Kut,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, At, İl, İm, İp, İt, Ki, La, Mi, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Ta, Ti, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.