İMLENMEK (TDK)

İmle gösterilmek, anlatılmak, belirtilmek.

İmlenmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi M , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı İ sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

ANLATILMAK Nedir?

Anlatma işine konu olmak: "Sana nasıl anlatılır / Sensiz hayatın boşluğu."- O. S. Orhon.

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRTİ Nedir?


1 . Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Kendinde yaşlılığın en küçük belirtisi yok."- H. Taner.
2 . tıp (***) Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, araz, semptom, sendrom.

BELİRTİLMEK Nedir?

Belirtme işine konu olmak: "Öldükten sonra övülür, göklere çıkartılır, eşsizliği, benzerliği belirtilir"- H. Taner.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİLMEK Nedir?

Görülmesi sağlanmak.

E E K L M M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Emilmek, İlenmek, İmlemek, İnlemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Emilme, İlenme, İmleme, İnleme, Kelime, Melike, Memeli,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Emlik, Emmek, Enlem, İlmek, İmlek, İnmek, Kelem, Liken, Melek, Melik, Nemli, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link, Meke, Meme, Meni, Mine, Mink,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mim, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.