İMGELEŞTİRMEK (TDK)

İmge özelliği kazandırmak.

İmgeleştirmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi M , üçüncü harfi G , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İMGE Nedir?


1 . Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya.
2 . Genel görünüş, izlenim, imaj: "Efsanevi asi kız imgesine, bu imgenin kararlı ödünsüzlüğüne kavuşabilirdi."- M. Mungan.
3 . ruh bilimi Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj.
4 . ruh bilimi Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANDIRMA Nedir?

Kazandırmak işi.

KAZANDIRMAK Nedir?

Kazanmasını sağlamak.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

E E E G K L M M R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Geliştirmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Emiştirmek, Geliştirme, Geriletmek, Getirilmek, Şeritlemek,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Emiştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Eşitlemek, Etkileşim, Etkileşme, Gerilemek, Geriletme, Getirilme, İletişmek, İmgelemek, İrileşmek, Kemirilme, Kirişleme, Milimetre, Mitleşmek, Şeritleme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Emretmek, Ergitmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, Gelişmek, Gemlemek, Gerileme, Gerilmek, Getirmek, Girilmek, Girişmek, Girmelik, İkileşme, İkiletme, İletişme, İmgeleme, İrileşme, İrkiltme, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kertilme, Kirletme, Kremleme, Meleşmek, Memleket, Metrelik, Mitleşme, Tekleşme, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Emilmek, Emirlik, Emişmek, Emlemek, Emretme, Ergilik, Ergimek, Ergitme, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eşlemek, Eştirme, Gelişim, Gelişme, Gemerek, Gemilik, Gemleme, Gerekli, Gerekme, Gerelti, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Geriliş, Gerilme, Getirim, Getiriş, Getirme, Girilme, Girişme, İkileme, İletmek, İlişmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemge, Eletme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Ergime, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkili, Etkime, Geleme, Gelmek, Gemlik, Gerili, Germek, Getiri, Girmek, Gitmek, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İmgeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerek, Gerim, Geriş, Germe, Girim, Giriş, Girme, Gitme, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gri, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.