İMGELEŞME (TDK)

İmgeye dönüşme.

İmgeleşme kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi M , üçüncü harfi G , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı İ sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

İMGE Nedir?


1 . Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya.
2 . Genel görünüş, izlenim, imaj: "Efsanevi asi kız imgesine, bu imgenin kararlı ödünsüzlüğüne kavuşabilirdi."- M. Mungan.
3 . ruh bilimi Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj.
4 . ruh bilimi Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj.

E E E G L M M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İmgeleme,

7 Harfli Kelimeler

Gelişme, Gemleme, İmgelem, Meleşme,

6 Harfli Kelimeler

Elemge, Emilme, Emişme, Emleme, Eşilme, Eşleme, Geleme, İmleme, İşleme, Meleme, Memeli, Meşime,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eşlem, Geliş, Gelme, İşeme, İşlem, Meleş, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emiş, Emme, Emmi, Eşli, Eşme, Gele, Gemi, Gişe, İlme, İmge, Lime, Meme, Meşe, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Gem, İle, Leş, Lig, Lim, Mil, Mim, Şem,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Eş, Ge, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.