İMANLI (TDK)


1 . İmanı olan, inançlı, mutekit.
2 . mecaz İnsaflı, vicdanlı.

İmanlı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi M , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi I . Başı İ sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İMAN Nedir?


1 . İnanç.
2 . mecaz Güçlü inanç, inan: "Kalpleri vatan aşkı ve imanı ile doluydu."- H. C. Yalçın.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANÇ Nedir?


1 . Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: "Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner.
2 . Birine duyulan güven, inanma duygusu.
3 . İnanılan şey, görüş, öğreti: "Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç.
4 . din b. (***) Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa.

İNANÇLI Nedir?

İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit: "Paşa, sağlam inançlı bir Müslümandı."- Y. Z. Ortaç.

İNSAF Nedir?


1 . Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet: "Sende insaf yok mu, adamcağız bu borcu birden verirse işi bozulmaz mı?"- .
2 . ünlem "Acı, düşün" anlamlarında bir seslenme sözü: "İnsaf! Oraya yarım saatte gidilir mi?"- .

İNSAFLI Nedir?

İnsafı olan, acıyarak hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı: "Basitlik, aleladelik derken belki de biraz insaflı davranıyorum."- O. V. Kanık.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MUTEKİT Nedir?

Bir şeye inanan, itikat eden, inançlı, inanlı, imanlı, mümin, dindar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VİCDAN Nedir?

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç: "Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına vicdan denir."- A. Boysan.

VİCDANLI Nedir?

Vicdanı olan, insaflı.

A I L M N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İmanlı,

5 Harfli Kelimeler

İmalı, Liman, Namlı,

4 Harfli Kelimeler

Alım, Alın, Alim, Amil, Amin, İlam, İlan, İlmı, İmal, İman, İmla, İnal, İnam, Lain, Mail, Main, Mali, Mani, Nail,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Anı, Ani, İla, İma, Lam, Lan, Lim, Mai, Mal, Mil, Nal, Nam, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, İl, İm, İn, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.