İLTİMASÇILIK (TDK)

Kayırma işi, kayırıcılık veya kayırmacılık.

İltimasçılık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi S , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı İ sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAYIR Nedir?


1 . Kalın kum.
2 . İnce kum.

KAYIRICILIK Nedir?

Kayırma işi, iltimasçılık.

KAYIRMA Nedir?

Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A I I K L L M S T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İltimasçılık,

9 Harfli Kelimeler

İltimasçı, İltimaslı, Saltçılık,

8 Harfli Kelimeler

Çalımlık, Çaltılık, İslamlık, İstiklal, İstimlak, Kısaltım, Lastikçi, Lastikli, Satımlık, Sıtmalık,

7 Harfli Kelimeler

Alimlik, Altılık, Asillik, Astımlı, Atçılık, Atımlık, Çakıllı, Çakıltı, Çalılık, Çalımlı, Çatkılı, Çıkılma, Çıkmalı, Ilıtmak, Isıtmak, Iskatçı, İlaçlık, İltimas, İltisak, İmtisal, İstimal, Kalımlı, Kalıtçı, Kalıtım, Kamçılı, Kasıtlı, Katılım, Kısılma, Satılık, Sıkılma, Sıtmalı, Silikat, Talimli, Tıkaçlı, Tıkılma,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açkılı, Akıllı, Alçılı, Alımlı, Altılı, Altlık, Asıllı, Asıltı, Asilik, Askılı, Atılım, Atkılı, Çakılı, Çalılı, Çamlık, Çatılı, Çıtlık, Çitmik, Ilıkça, Ilımak, Ilıtma, Isıtma, İçtima, İlaçlı, İllaki, İslami, İstika, İstila, İtalik, İtikal, Kalsit, Lastik, Limaki, Maliki, Matlık, Mıskal, Mikail, Mikalı, Miskal,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Alkım, Alkil, Allık, Altık, Altlı, Asılı, Asklı, Aslık, Astım, Astik, Atılı, Atmık, Çakıl, Çakım, Çalık, Çalım, Çalkı, Çaltı, Çatık, Çatkı, Çıkıt, Çıkma, Çıktı, Çıtak, Çilli, Ilıma, Iskat, Islak, Islık, Itlak, İçlik, İklim, İkmal, İlmik, İmalı, İmlik, İmsak, İslam,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açıt, Açkı, Akıl, Akım, Akil, Akim, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alil, Alim, Allı, Altı, Amil, Amit, Asık, Asıl, Asım, Asil, Asit, Askı, Asli, Atçı, Atık, Atıl, Atım, Atik, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çatı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Çak, Çal, Çam, Çat, Çıt, Çil, Çim, Çis, Çit, Isı, İka, İki, İla, İlk, İma, İsa, İta, İti, Kaç, Kal, Kam, Kas, Kat, Kıç, Kıl, Kıt, Kil, Kim, Kit,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, As, At, İç, İl, İm, İs, İt, Ki, La, Mi, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.