İLMİYE (TDK)


1 . Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı: "İlmiyeden bir zat."- .
2 . Din işleriyle uğraşanların mesleği.

İlmiye kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi E . Başı İ sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HOCA Nedir?


1 . Müslümanlıkta din görevlisi.
2 . Öğretmen: "Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim."- F. R. Atay.
3 . mecaz Akıl öğreten, öğüt veren kimse.
4 . eskimiş Medresede öğrenim gören sarıklı, cübbeli din adamı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

E L M Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İlmiye,

5 Harfli Kelimeler

Meyil,

4 Harfli Kelimeler

Elim, İlim, İlme, Lime,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, İyi, Ley, Lim, Mey, Mil, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Ey, İl, İm, Le, Me, Mi, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.