İLKELMEMELİLER (TDK)

Kimi sınıflandırmalara göre memeliler sınıfının bir altsınıfı. Tekdelikliler ile soyu tükenmiş olan kimi ilkel yapılı memelileri içine alır.

İlkelmemeliler kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi R . Başı İ sonu R olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTSINIF Nedir?

Bir sınıf içinden ayrılan ikinci derecedeki sınıf.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

MEME Nedir?


1 . Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan organ, bicik, emcek, emcik.
2 . Bazı araçların meme başına benzeyen bölümü: "Tam topu şişirmiş, memesini bağlıyordu."- R. Ilgaz.
3 . Vücudun herhangi bir yerinde oluşmuş küçük çıkıntı: "O, sağ elinin parmaklarını bükerek kulak memesinin altına koymuş, ağzı açıktı."- S. F. Abasıyanık.
4 . askerlik Ateşli silahların veya bazı patlayıcıların ateşlendiği çıkıntı: "Tüfek memesi."- .
5 . denizcilik Gemi çıpasında kolların birleştiği şişkin yer.

MEMELİ Nedir?

Memesi olan: "Birdenbire uzun boylu, diri memeli bir hatun askerin önüne çıktı."- S. F. Abasıyanık.

MEMELİLER Nedir?

Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SINIFLANDIRMA Nedir?


1 . Bölümlendirme.
2 . Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapma.

TEKDELİKLİLER Nedir?

Kuşlar gibi yumurtlayarak üreyen, dışkılığı olan memeliler takımı.

YAPILI Nedir?


1 . Yapısı herhangi bir nitelikte olan: "Güzel yapılı. Sağlam yapılı."- .
2 . Vücudu gelişmiş, iri: "Yapılı bir adam."- .

E E E E K L L L L M M R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Eklemliler, Rimellemek,

9 Harfli Kelimeler

Eklemleme, İklimleme, İlerlemek, İlmekleme, İlmikleme, Kemerleme, Kemirilme, Kemreleme, Memeliler, Rimelleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Elekleme, Emekleme, İlerleme, İlikleme, Kremleme, Lekeleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ellemek, Ellilik, Emilmek, Emirlik, Emlemek, Erillik, İkileme, İlerlek, İmlemek, İrkilme, Kemerli, Kemirme, Killeme, Melemek, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemli, Elleme, Emekli, Emilme, Emleme, Erimek, İkilem, İmleme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Lekeli, Meleke, Meleme, Melike, Memeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, İklim, İleri, İlkel, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrkme, İrmik, Kelem, Keler, Kelle, Kelli, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kiler, Kilim, Killi, Kiril, Kirli, Lirik, Melek, Melik, Merek, Mermi, Milel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emir, Emme, Emmi, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, Kele, Keme, Kere, Kile, Kimi, Krem, Leke, Lime, Meke, Meme, Meri, Reel, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Lim, Lir, Mil, Mim, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.