İLKELLEŞTİRME (TDK)

İlkelleştirmek işi veya durumu.

İlkelleştirme kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı İ sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İLKELLEŞTİRMEK Nedir?

İlkel duruma getirmek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E E K L L L M R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İlkelleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Eleştirellik, Eleştirilmek,

11 Harfli Kelimeler

Eleştirilme, Eleştirmeli,

10 Harfli Kelimeler

Eklemliler, Ekleştirme, Eleştirmek, İlerletmek, İlkelleşme, İşletilmek, Şeritlemek, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Eşitlemek, Etkileşim, Etkileşme, İlerlemek, İlerletme, İletilmek, İletişmek, İlkeleşme, İrileşmek, İşletilme, Kilitleme, Kirişleme, Şeritleme, Terelelli, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Eleşkirt, Eleştiri, Elleşmek, Elletmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlemeli, Eştirmek, Etkileme, İkileşme, İkiletme, İlerleme, İletilme, İletişme, İlikleme, İrileşme, İrkiltme, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kelleşme, Kertilme, Kirletme, Litrelik, Metrelik, Tekleşme, Tellemek, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Elitlik, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellilik, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Erillik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eşlemek, Eştirme, İkileme, İlerlek, İletmek, İlişmek, İlletli, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İteleme, İtilmek, İtişmek, İtleşme, Kemerli, Kemiriş, Keşleme, Killeme, Kiremit,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkili, Etkime, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İşemek, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, Keleme, Kelime, Kemere, Kerime, Kertme, Kirtil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşret, İtlik, İtmek, Kelem, Keler,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.