İLKELEŞTİRMEK (TDK)

İlke durumuna getirmek.

İlkeleştirmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

E E E K K L L M R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Eleştirilmek,

11 Harfli Kelimeler

Ekleştirmek, Eleştirilme, Eleştirmeli, Tilkileşmek,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Ekşitilmek, Elektrikli, Eleştirmek, Etkileşmek, İlerletmek, İlkeleşmek, İşletilmek, Kertikleme, Kilitlemek, Kirişlemek, Şeritlemek, Tekerlekli, Tilkileşme,

9 Harfli Kelimeler

Ekşitilme, Eleştirel, Eleştirim, Eleştirme, Emeklilik, Ereklilik, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Erketelik, Eşitlemek, Etkilemek, Etkileşim, Etkileşme, İkileşmek, İkiletmek, İlerlemek, İlerletme, İletilmek, İletişmek, İliklemek, İlkeleşme, İrileşmek, İrkiltmek, İşletilme, İteklemek, Kelleşmek, Kertilmek, Keşikleme, Kilitleme, Kirişleme, Kirletmek, Klikleşme, Şeritleme, Tekleşmek, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Ekleşmek, Ekletmek, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Elleşmek, Elletmek, Erişilme, Eritilme, Erklilik, Ermişlik, Eşitleme, Eşlemeli, Eştirmek, Etkileme, İkilemek, İkileşme, İkiletme, İlerleme, İletilme, İletişme, İlikleme, İrileşme, İrkilmek, İrkiltme, İşleklik, İşlemeli, İşlerlik, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Keleşlik, Kelleşme, Kemerlik, Kemrelik, Kertikli,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Eklemli, Ekleşme, Ekletme, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Eleklik, Eletmek, Elitlik, Ellemek, Elleşme, Elletme, Ellişer, Eltilik, Emirlik, Eriklik, Erillik, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eşitlik, Eşlemek, Eştirme, Eteklik, Etkimek, İkileme, İlerlek, İletmek, İlişmek, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemli, Eletme, Elleme, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkili, Etkime, İkilem, İkişer, İkitek, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İrkmek, İşemek, İşetme, İşitme, İşleme, İtilme, İtişme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kelkit,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, İklim, İleri, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrite, İrkme, İrmik, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşret, İtlik, İtmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kir, Kit, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Şek, Şem, Şer, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.