İLİŞKİLENDİRMEK (TDK)

İlişkili duruma getirmek.

İlişkilendirmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi K , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı İ sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

İLİŞKİLİ Nedir?

İlişkisi olan.

D E E K K L L M N R İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

İlişkilendirmek,

14 Harfli Kelimeler

İlişkilendirme, İşkillendirmek,

13 Harfli Kelimeler

İşkillendirme,

11 Harfli Kelimeler

Delişmenlik, Edirnelilik, İşkillenmek,

10 Harfli Kelimeler

Derinlikli, Derişiklik, Dilimleniş, Direnilmek, Dirileşmek, Erdemlilik, Erişkinlik, İliklenmek, İlişkinlik, İndirilmek, İşkillenme, Kirişlemek, Şimdikiler, Şiniklemek,

9 Harfli Kelimeler

Denşirmek, Diklenmek, Dikleşmek, Dillenmek, Dilleşmek, Direnilme, Dirileşme, Dişleklik, Dişlenmek, Edinilmek, Ekşimikli, Emeklilik, Ereklilik, Erişilmek, İkilenmek, İkileşmek, İliklemek, İliklenme, İlişilmek, İlişkenli, İndirilme, İndirimli, İrileşmek, Kilermeni, Kirişleme, Kirlenmek, Kişilikli, Klikleşme, Medenilik, Renklilik, Şinikleme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delişmen, Demleniş, Deneklik, Denilmek, Denlilik, Denşirme, Derilmek, Derinlik, Derişmek, Derleniş, Derneşik, Deşilmek, Dikelmek, Dikenlik, Dikilmek, Dikleniş, Diklenme, Dikleşme, Dikmelik, Dilenmek, Dilinmek, Dilleniş, Dillenme, Dilleşme, Dinelmek, Dinlemek, Direklik, Direnmek, Direşken, Direşmek, Dirilmek, Dirimlik, Dişillik, Dişlemek, Dişlenme, Dişlilik, Edinilme, Edirneli,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delinme, Deliriş, Delirme, Deminki, Demirli, Denilme, Denklem, Denklik, Derilme, Derişik, Derişme, Deşilme, Dikeliş, Dikelme, Dikenli, Dikiliş, Dikilme, Dikişli, Dilemek, Dileniş, Dilenme, Dilinim, Diliniş, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direkli, Diremek, Direnim, Direniş, Direnme, Direşme, Dirilik, Diriliş, Dirilme, Dirimli, Dişemek, Dişilik,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demkeş, Demlik, Denmek, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Deşmek, Dikili, Dikine, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dineri, Dinmek, Direme, Dirlik, Dişeme, Dişlek, Dişlik, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Eldeli, Elemli, Emekli, Endişe, Erimek,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikim, Dikiş, Dikme, Dilek, Dilim, Diliş, Dilli, Dilme, Dinek, Diniş, Dinli, Dinme, Direk, Diren, Diril, Dirim, Dişil, Dişli, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dişi, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Leş, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.