İLETİŞİMSİZLİK (TDK)

İletişimsiz olma durumu: "İletişimsizliğin ana sebeplerini Orhan'ın kişiliğinde ve seçimlerinde arıyor."- S. İleri.

İletişimsizlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ş , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Z , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İLETİŞİMSİZ Nedir?

İletişimi olmayan.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

SEÇİ Nedir?

Seçmek eylemi.

SEÇİM Nedir?


1 . Seçme işi.
2 . hukuk Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap: "Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar."- H. Taner.

E K L L M S T Z İ İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

İletişimsizlik,

11 Harfli Kelimeler

İletişimsiz, Limitsizlik,

10 Harfli Kelimeler

Eşitsizlik, Ezilmişlik, İletişimli, İşitmezlik,

9 Harfli Kelimeler

Eksiltili, İkilemsiz, İlişiksiz, İlişilmek, İlişkisiz, İşitilmek, Şistlilik, Tilmizlik,

8 Harfli Kelimeler

Eşsizlik, İkilemli, İkileşim, İkitelli, İletiliş, İletişim, İlişikli, İlişilme, İlişkili, İlmiksiz, İşitilme, İşkilsiz, İşsizlik, Kilitsiz, Limitsiz, Selimlik, Semizlik, Şekilsiz, Temizlik, Tilkimsi,

7 Harfli Kelimeler

Eksiliş, Eksilti, Ekşimsi, Elitlik, Eltilik, Emzikli, Eşitlik, Eşitsiz, Etkisiz, Ezilmiş, İliksiz, İlişmek, İlmikli, İsimlik, İsmetli, İstekli, İstemli, İşitmek, İşitsel, İşkilli, İtilmek, İtişmek, Kesiliş, Kilisli, Kilitli, Kişisel, Metilik, Sekizli, Semitik, Sililik, Sitemli, Şekilli, Şikesiz,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Etkili, Eziliş, İkilem, İkizli, İletim, İletiş, İletki, İlikli, İliksi, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İsilik, İsimli, İşitim, İşitme, İtiliş, İtilme, İtişme, Kilise, Kimisi, Liseli, Millet, Milsiz, Misket, Mistik, Sekili, Silkme, Silmek, Şiilik, Şikeli, Şistli, Tekmil, Telsiz, Temlik, Temsil, Teslim, Teşkil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksiz, Ellik, Emlik, Emzik, Eskil, Eskiz, Eşlik, Eşsiz, Etlik, Etsiz, İkili, İklim, İleti, İlkel, İllet, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İslim, İsmet, İstek, İstem, İstim, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, İşsiz, İtlik, İtmek, İzlek, İzlem, Kelli, Kesim, Kesiş, Kesit, Kilim, Kilis,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Eksi, Ekşi, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emik, Emiş, Esik, Esim, Eski, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezik, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İsim, İsli, İşli, İşte, İtiş, İtki, İtme, Kile, Kils, Kimi, Kist,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Kes, Keş, Ket, Kez, Kil, Kim, Kit, Leş, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Sek, Sel, Sem, Set, Sik, Sim, Sit, Siz, Ski, Şek, Şem, Şet, Şii, Tek, Tel, Tem, Tez, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.