İLETİŞİMSEL (TDK)

İletişimle ilgili, iletişim bakımından.

İletişimsel kelimesi baş harfi İ son harfi L olan bir kelime. Başında İ sonunda L olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ş , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi E , onbirinci harfi L . Başı İ sonu L olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

İLETİ Nedir?

Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.

İLETİŞ Nedir?

İletme işi.

İLETİŞİM Nedir?


1 . Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.
2 . teknik Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon: "Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler."- N. Eray.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

E E L L M S T İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İşletilme,

8 Harfli Kelimeler

İletiliş, İletilme, İletişim, İletişme, İlişilme, İşitilme, İşlemeli,

7 Harfli Kelimeler

İsmetli, İstemli, İsteşme, İşitsel, İşletme, İtleşme, Sitemli, Temelli, Teselli,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eşilme, İletim, İletiş, İletme, İlişim, İlişme, İsimli, İsleme, İsteme, İşetme, İşitim, İşitme, İşleme, İtiliş, İtilme, İtişme, Liseli, Millet, Şistli, Temsil, Teslim, Teşmil,

5 Harfli Kelimeler

Eşlem, Etsel, İleti, İllet, İslim, İsmet, İstem, İstim, İşeme, İşlem, Lemis, Limit, Liste, Meles, Meleş, Mesel, Metil, Metis, Milel, Milis, Milli, Milli, Misel, Misil, Mitil, Selim, Siliş, Sille, Silme, Simit, Sitem, Sitil, Şemse, Şetim, Şilem, Şilte, Telem, Teles, Telis, Telli,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emiş, Esim, Esme, Eşit, Eşli, Eşme, Etil, Etli, Etme, İlim, İlle, İlme, İsim, İsli, İşli, İşte, İtiş, İtme, Liet, Lime, Lise, Mest, Meşe, Sele, Seme, Semt, Sili, Site, Stil, Şems, Şile, Şilt, Şist,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İti, Leş, Lim, Met, Mil, Mis, Mit, Sel, Sem, Set, Sim, Sit, Şem, Şet, Şii, Tel, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.