İLETİŞİMCİ (TDK)

Dilin toplumsal boyutuna ağırlık veren (kimse, görüş).

İletişimci kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi E , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ş , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı İ sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIRLIK Nedir?


1 . Ağır olma durumu: "Taşın ağırlığı."- . "Yükün ağırlığı."- .
2 . Değerli olma durumu: "Hediyenin ağırlığı."- .
3 . Ağırbaşlılık: "Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi."- .
4 . Tehlikeli olma durumu.
5 . Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: "Havanın ağırlığı."- .
6 . Sıkıntı.
7 . halk ağzında Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
8 . Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
9 . Yük, külfet: "Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır."- .
10 . Takı: "Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti."- . 1
1 . Sorumluluk: "Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim."- . 1
2 . Etki, baskı, güçlük. 1
3 . Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak: "Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli."- A. İlhan. 1
4 . Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 1
5 . Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 1
6 . mecaz Uyuşukluk ve gevşeklik durumu: "Beynime bir ağırlık peyda olmuştu."- A. Gündüz. 1
7 . askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri: "Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum."- F. R. Atay. 1
8 . fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. 1
9 . spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

BOYUT Nedir?


1 - Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı.
2 - Nitelik, genişlik, kapsam.
3 - Durum.
4 - Doğruların, yüzeylerin ya da cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan, uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, °buut.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

C E L M T İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İletişim, İşitilme,

7 Harfli Kelimeler

İletici, İşlemci,

6 Harfli Kelimeler

İletim, İletiş, İlişim, İlişme, İşitim, İşitme, İtiliş, İtilme, İtişme, Teşmil,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Emici, İleti, İşlem, İtici, Limit, Metil, Mitil, Şetim, Şilem, Şilte, Tecil, Tecim, Teşci,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Elci, Elim, Elit, Elti, Emiş, Eşit, Eşli, Etil, Etli, İlim, İlme, İşli, İşte, İtiş, İtme, Lice, Liet, Lime, Şeci, Şile, Şilt,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Eti, İle, İti, Leş, Lim, Met, Mil, Mit, Şem, Şet, Şii, Tel, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, Em, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Le, Me, Mi, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.