İLAHİYATÇI (TDK)

Tanrı bilimci.

İlahiyatçı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi H , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I . Başı İ sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİMCİ Nedir?


1 . Bilgin.
2 . sıfat, felsefe Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

A A H I L T Y Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İlahiyatçı,

8 Harfli Kelimeler

İlahiyat,

7 Harfli Kelimeler

Hataylı, İhatalı, İhtilaç, İhtiyaç,

6 Harfli Kelimeler

Halita, Hatalı, Hayalı, Hayati, Layiha,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Ahlat, Çaltı, Çatal, Çaylı, Haçlı, Halaç, Halat, Halay, Haliç, Hatay, Hatıl, Hayal, Hayat, Hayıt, Hayli, Hayta, Hilat, İhata, İlahi, İlahı, İthal, İtila, Lahit, Taçlı, Tahıl, Talih, Yatçı,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Ahçı, Ahit, Alay, Alçı, Alıç, Altı, Atçı, Atıl, Atlı, Ayal, Ayça, Ayıt, Ayla, Aylı, Çalı, Çatı, Çıta, Çita, Çiti, Hail, Hala, Halı, Hali, Halt, Hata, Haya, İçit, İçli, İhya, İlaç, İlah, İliç, Lata, Tali, Taya, Yalı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aha, Ahi, Ait, Ala, Ali, Alt, Ata, Ati, Aya, Ayı, Çal, Çat, Çay, Çıt, Çil, Çit, Çiy, Haç, Hal, Hat, Hay, Hiç, Hit, İla, İta, İti, İyi, Taç, Tal, Tay, Yal, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, Al, At, Ay, Ha, Ih, İç, İl, İt, La, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.