İKTİDARSIZLIK (TDK)


1 . Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik.
2 . Erkeğin cinsel gücü olmama durumu.

İktidarsızlık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKSİZ Nedir?


1 . Becerisi olmayan, usta olmayan: "O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı."- A. Ş. Hisar.
2 . zarf Beceri göstermeden: "Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır."- H. C. Yalçın.

BECERİKSİZLİK Nedir?

Beceriksiz olma durumu: "Kocaman bir bebek beceriksizliği ile annesine sarıldı."- Ö. Seyfettin.

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

GÜÇSÜZLÜK Nedir?

Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık.

YETER Nedir?


1 . İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi.
2 . ünl. “Kâfi, yetişir, yeterli” anlamlarında bir söz.

YETERSİZ Nedir?


1 . Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz.
2 . Eksiği olan, yetecek kadar olmayan.
3 . Gereken, istenen niteliği olmayan.
4 . Verimli olmayan.

YETERSİZLİK Nedir?

Yetersiz olma durumu, boşluk, ehliyetsizlik, kifayetsizlik: "Fakat yine ilk olarak düşünme yetersizliğini de sezmekteydi."- T. Buğra.

A D I I K K L R S T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İktidarsızlık,

10 Harfli Kelimeler

İktidarsız,

9 Harfli Kelimeler

Dikkatsiz, Karsızlık,

8 Harfli Kelimeler

Adsızlık, Arsızlık, Dikkatli, İdraksiz, İstikraz, Katıksız, Katırlık, Katkısız, Kıratlık, Kirazlık, Krizalit, Rastıklı, Rikkatli, Sadiklik, Taksirli, Tasdikli,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Akrilik, Aksırık, Aksilik, Arıklık, Asırlık, Askılık, Asrilik, Atiklik, Azıklık, Dazkırı, Iraklık, İktidar, İltisak, İstikra, Kadılık, Kadirli, Kakırtı, Karılık, Karstik, Kartlık, Kartsız, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kazıklı, Kısalık, Kızarık, Kızartı, Kiralık, Kristal, Lakırtı, Sakırtı, Sakızlı, Saldırı, Sarıkız, Sarıklı, Sarılık, Satılık,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Aktris, Altsız, Arılık, Arktik, Asıltı, Asilik, Askılı, Atkılı, Azıklı, Dalsız, Darlık, Dazkır, Dızlak, Dikkat, Diklik, Dilsiz, Dirlik, Dizlik, Iraklı, Irksal, İktiza, İstida, İstika, İstila, İtalik, İtidal, İtikal, İtiraz, İtizar, Kadiri, Kadril, Kalsit, Karılı, Karlık, Karsız, Karslı, Kartlı, Kılsız, Kırklı,

5 Harfli Kelimeler

Adsız, Aklık, Altık, Altız, Ardıl, Arızi, Arkıt, Arsız, Artık, Asılı, Asklı, Aslık, Astik, Atılı, Azılı, Azlık, Dakik, Dalız, Dalsı, Dasit, Dılak, Dikit, Dikiz, Dikta, Dilsi, Diril, Iltar, Iskat, Islak, Islık, Istar, Itlak, İdari, İdrak, İkraz, İksir, İradi, İrsal, İtila, İtlik,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adil, Adlı, Adli, Akıl, Akik, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Aldı, Alık, Altı, Arık, Arız, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Asil, Asit, Askı, Asli, Asri, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Azık, Azil, Azit, Dair, Darı, Dart, Diri, Disk,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Arı, Ari, Ark, Art, Arz, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Azı, Dal, Dar, Daz, Dik, Dil, Diz, Ira, Irk, Irz, Isı, İka, İki, İla, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kar, Kas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, As, At, Az, İl, İs, İt, İz, Ki, La, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.