İKRAZ (TDK)

Borç veya ödünç verme.

İkraz kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BORÇ Nedir?


1 . Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey: "Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim."- P. Safa.
2 . mecaz Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe: "Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Vatan borcu biter bitmez ordayım."- B. S. Erdoğan.

ÖDÜNÇ Nedir?

İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen şey.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A K R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İkraz, Kiraz,

4 Harfli Kelimeler

İkaz, Kari, Kira, Kriz, Rika, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ari, Ark, Arz, İka, Kar, Kaz, Kir, Zar, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Az, İz, Ki, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.