İKRAR (TDK)


1 . Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme.
2 . Bildirme.
3 . Benimseme, onama, kabul, tasdik: "Sükût ikrardan gelir."- .

İkrar kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi R . Başı İ sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKÇA Nedir?

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

BİLDİRME Nedir?

Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

DOĞRUCA Nedir?


1 . Doğruya yakın.
2 . zarf (do'ğruca) Hiçbir yöne sapmadan, dolaylı olmayarak, dolaşmayarak: "Belki doğruca Ankara'ya dönersin, değil mi?"- E. İ. Benice.

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

İKRAR Nedir?


1 . Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme.
2 . Bildirme.
3 . Benimseme, onama, kabul, tasdik: "Sükût ikrardan gelir."- .

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

ONAMA Nedir?

Onamak işi, uygun bulma, tasvip: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî ve özel herhangi bir işle görevlendirilemez."- Anayasa.

SAKLAMA Nedir?

Saklamak eylemi.

SÖYLEM Nedir?


1 . Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz.
2 . Kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade.
3 . Bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve sonu olan bildiri, tez.

SÖYLEME Nedir?

Söylemek işi: "Düşündüğümü açıkça söylemeyi tercih ettim."- R. H. Karay.

TASDİ Nedir?

Can sıkma, baş ağrıtma, tedirgin etme.

TASDİK Nedir?


1 - Doğrulama.
2 - Onay, onaylama.

A K R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İkrar,

4 Harfli Kelimeler

Kari, Kira, Rika,

3 Harfli Kelimeler

Ari, Ark, İka, Kar, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Ki, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.