İKİZANLAM (TDK)

Bir anlatımın, iki türlü anlam verecek biçimde kurulmuş olması.

İkizanlam kelimesi baş harfi İ son harfi M olan bir kelime. Başında İ sonunda M olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M . Başı İ sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLATI Nedir?


1 . Ayrıntılarıyla anlatma.
2 . edebiyat Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

ANLATIM Nedir?


1 . Anlatma işi.
2 . Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUL Nedir?

Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

VERECEK Nedir?

Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.

A A K L M N Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Alinazik, Kilizman,

7 Harfli Kelimeler

Kalamin,

6 Harfli Kelimeler

Amilaz, Analiz, Azimli, Kinizm, Limaki, Makina, Maliki, Manika, Mikail, Mizana, Nizami,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Akmaz, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Anzak, Azami, Azmak, Azman, İklim, İkmal, İlkin, İlmik, İlzam, İmkan, İmlik, İnzal, İznik, Kalan, Kalma, Kaman, Kamil, Kanal, Kanma, Kazan, Kazma, Kilim, Kiliz, Kinli, Klima, Lakin, Liman, Malak, Malaz, Malik, Mania,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akim, Akli, Akma, Alan, Alaz, Alim, Alma, Amal, Aman, Amil, Amin, Anal, Anam, Anka, Anma, Azil, Azim, Azma, İkaz, İkiz, İkna, İlam, İlan, İlik, İlim, İmal, İman, İmla, İmza, İnak, İnal, İnam, İnik, İzam, İzan, İzin, Kail, Kaim, Kain,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ali, Ama, Ana, Ani, Aza, İka, İki, İla, İlk, İma, İni, Kal, Kam, Kan, Kaz, Kil, Kim, Kin, Lak, Lam, Lan, Laz, Lim, Mai, Mal, Mil, Nal, Nam, Naz, Nim, Zam, Zan, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Az, İl, İm, İn, İz, Ki, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.