İKİTANRICILIK (TDK)

Biri iyi, diğeri kötü olan tanrının varlığına inanma.

İkitanrıcılık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

DİĞER Nedir?

Başka, özge, öteki, öbür: "Diğer misafirlerimle meşgul olamadım."- Ö. Seyfettin.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANMA Nedir?

İnanmak işi: "Sizi de inanmaya cebretmek isteyen bunamış bir inat ve ısrar ile söylüyor."- A. Ş. Hisar.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

A C I I I K K L N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İnkarcılık, Katırcılık, Tanrıcılık,

9 Harfli Kelimeler

Akıncılık, Kiracılık, Lakırtıcı, Rakıcılık, Tırnaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akıcılık, Akıntılı, Arıcılık, Atıcılık, Karıncık, Katırlık, Kılıcına, Kılkıran, Kıratlık, Kırıtkan, Kırkıncı, Kırkıntı, Natırlık, Rikkatli, Tanıklık, Tanrılık, Tırnaklı,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Altıncı, Anıklık, Arıklık, Arıtıcı, Atiklik, Canilik, Cırıltı, Cırtlak, Iraklık, İktiran, İnkarcı, İntikal, İrtical, İtinalı, Kakıntı, Kakırtı, Kalıntı, Kanıtlı, Karılık, Karınlı, Karıntı, Kartlık, Katıklı, Katılık, Katırcı, Katkılı, Kıkırtı, Kınacık, Kırıntı, Kırkıcı, Kıtıklı, Kıtırcı, Kiralık, Lakırtı, Rintlik, Tıkanık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Alıntı, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Arılık, Arktik, Atkılı, Cırlak, Cırnak, Cırnık, Ikıntı, Ilıcak, Iraklı, Itırlı, İltica, İnikat, İnkıta, İranlı, İrtica, İtalik, İtikal, Kalıcı, Kancık, Kancıl, Karılı, Karlık, Kartlı, Kılcan, Kınalı, Kırcın, Kırıcı, Kırklı, Kırlık, Kırnak, Kıtlık,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Altık, Altın, Anlık, Antik, Antlı, Arıcı, Arkıt, Artık, Artın, Atıcı, Atılı, Canlı, Carlı, Cinai, Cinli, Cirit, Ilıca, Iltar, Itlak, İlkin, İncik, İncil, İncir, İnkar, İntak, İtila, İtina, İtlik, Kalcı, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanık, Kanıt, Kanlı, Karık,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Akıl, Akın, Akik, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Arık, Arlı, Artı, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Cali, Cani, Cari, Cart, Cılk, Cırt, Cila, Cilt, Ilık, Irak, Irki, Itır, Itri, İcar, İcat, İcra, İkna, İlan, İlca,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ait, Akı, Ali, Alt, Anı, Ani, Ant, Arı, Ari, Ark, Art, Ati, Can, Car, Cık, Cin, Ira, Irk, İka, İki, İla, İlk, İni, İri, İta, İti, Kak, Kal, Kan, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Kik, Kil, Kin, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, At, İl, İn, İt, Ki, La, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.