İKİLETMEK (TDK)

İkilemesine yol açmak.

İkiletmek kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇMA Nedir?


1 . Açmak işi.
2 . Orman içinde ağaç kesme veya yakma yoluyla tarıma elverişli bir duruma getirilen arazi.
3 . Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı çörek.

İKİL Nedir?

Kimi dillerde ad ve eylem çekimlerinde iki kişi ya da iki nesneyi göstermek için kullanılan nicelik.

İKİLEM Nedir?


1 . İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma.
2 . İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu.

İKİLEME Nedir?


1 . İkilemek işi.
2 . dil bilgisi Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.

E E K K L M T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İkiletmek,

8 Harfli Kelimeler

İkilemek, İkiletme, Kitlemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ektilik, Eteklik, Etkimek, İkileme, İletmek, İtilmek, Kemikli, Metelik, Metilik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Etkili, Etkime, İkilem, İkitek, İletim, İletki, İletme, İtilme, Kelime, Kelkit, Kemlik, Kimlik, Melike, Teklik, Tekmil, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekmek, Elmek, Emlik, Etlik, Etmek, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İtlik, İtmek, Kelek, Kelem, Kelik, Kemik, Kilim, Kilit, Kitle, Likit, Limit, Mekik, Melek, Melik, Metil, Mitil, Tekel, Tekil, Tekke, Tekli, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlik, İlim, İlke, İlme, İtki, İtme, Keke, Kele, Keme, Kete, Kile, Kimi, Klik, Leke, Liet, Lime, Meke, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kek, Kel, Kem, Ket, Kik, Kil, Kim, Kit, Lim, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.