İKİKONAKLI (TDK)

Gelişimini iki ayrı bitkide konaklayarak gerçekleştiren yaprak biti.

İkikonaklı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I . Başı İ sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞİM Nedir?


1 . Gelişme işi.
2 . Serpilip büyüme.
3 . İlerleme, inkişaf, tekâmül.
4 . tiyatro Aksiyon.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

KONAK Nedir?

İzmir iline bağlı ilçelerden biri. konak (I) -ğı isim
1 . Büyük ve gösterişli ev: "İstirahat için İstanbul'a gelmiş, bu konağı alıp yerleşmişti."- Ö. Seyfettin.
2 . Vali, kaymakam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin resmî konutu.
3 . hayvan bilimi Konakçı.
4 . eskimiş Araba veya hayvanla bir günde alınan yol: "Buradan orası beş konaktır."- .
5 . eskimiş Yolculukta geceyi geçirmek için inilen, konaklanılan yer.

YAPRAK Nedir?


1 . Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: "Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan."- Karacaoğlan.
2 . bitki bilimi Sarma yapılan asma yaprağı.
3 . Börek, baklava vb. şeylerde yufka: "Bu baklavada elli yaprak var."- .
4 . Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: "Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim."- R. H. Karay.
5 . Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: "Mermer yaprağı."- .
6 . Eni 50 cm, boyu 7
5 cm olan bayrak ölçüsü.
7 . eskimiş Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: "Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı."- .

A I K K K L N O İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Konaklık, Koniklik,

7 Harfli Kelimeler

Lakonik, Okkalık,

6 Harfli Kelimeler

Kaklık, Kaliko, Kalkık, Kaolin, Kiklon, Klinik, Kokain, Okkalı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Anlık, İlkin, Kalık, Kalın, Kanık, Kanlı, Kikla, Kinik, Kinli, Kokak, Kolan, Kolik, Konak, Konik, Lakin, Nakil, Nakli,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akik, Akil, Aklı, Akli, Alık, Alın, Anık, İkna, İkon, İlan, İlik, İnak, İnal, İnik, Kail, Kain, Kanı, Kani, Kano, Kına, Kilo, Klan, Klik, Klon, Koka, Kola, Koli, Koni, Laik, Lain, Lika, Link, Nail, Okka,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Ali, Alo, Anı, Ani, İka, İki, İla, İlk, İni, Kak, Kal, Kan, Kıl, Kın, Kik, Kil, Kin, Kok, Kol, Lak, Lan, Lok, Nal, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, İl, İn, Ki, La, Ok, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.