İKİDİLLİLİK (TDK)

Bir bireyin iki dil bilmesi ya da toplumda iki dilin kullanılması.

İkidillilik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLME Nedir?


1 . Bilmek işi.
2 . felsefe Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
3 . felsefe Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

D K K L L L İ İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Dikili, Diklik, İkilik, İlikli,

5 Harfli Kelimeler

Dilli, İkili, Killi,

4 Harfli Kelimeler

İdil, İlik, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Dik, Dil, İki, İlk, Kik, Kil,

2 Harfli Kelimeler

İl, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.