İKİÇENEKLİLER (TDK)

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

İkiçenekliler kelimesi baş harfi İ son harfi R olan bir kelime. Başında İ sonunda R olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi K , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı İ sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

KAPALI Nedir?


1 . Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı: "Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu"- N. Hikmet.
2 . Geçilmez durumda olan.
3 . Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
4 . Başı örtülü (kadın).
5 . Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
6 . Gizli, saklı: "Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir."- .
7 . Açık olmayan (giyecek): "Damalı bir eteklik, açık mavi, kapalı bir yün kazak giymişti."- N. Cumalı.
8 . Bulutlu, karanlık (hava): "Ankara'nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
9 . mecaz İçe dönük yaradılışta olan: "Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır."- R. H. Karay.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TOHUM Nedir?


1 . Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.
2 . mecaz Soy sop, döl, nesil, sülale: "Tohumu kurudu."- .
3 . mecaz Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey: "Ruhuna ve hafızasına serpilen bu tohumlar onda zamanla çiçeklerini açar ve meyvelerini verir."- A. Ş. Hisar.
4 . Spermatozoit.

E E E K K L L N R Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çirkinlik, Elekçilik, Erekçilik, Ereklilik, İnekçilik, Renklilik,

8 Harfli Kelimeler

Erkekçil, Erkinlik, Erklilik, İçerikli, İçkinlik, Kireçlik, Kirlilik, Nekrelik, Reçellik, Reçineli,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Çekinik, Çelikli, Çenekli, Çilekli, Ekinlik, Elçekli, Elçilik, Eleklik, Enlilik, Eriklik, Erillik, Erinçli, Erinlik, Erkekçe, Erkekli, İçerlek, İçlilik, İlençli, İlerlek, İneklik, Keçiler, Keçilik, Keneler, Kireçli, Klinker, Leçelik, Nikelli,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çeneli, Çileli, Çinili, Çirkin, Ekenek, Elekçi, İçelli, İçerik, İçirik, İçkili, İkilik, İlikçi, İlikli, İlinek, İnekçi, İrilik, İrinli, Keçeli, Kellik, Klikçi, Klinik, Lekeli, Lineer, Nereli, Reçine, Renkçi, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çeker, Çekik, Çelek, Çelen, Çelik, Çenek, Çilek, Çilli, Çinli, Ekili, Ekler, Elçek, Ellik, Erinç, Erkeç, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, İçeri, İçkin, İçlik, İçrek, İkili, İlenç, İleri, İlkel, İlkin, Kekeç, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Kelle, Kelli, Kerki, Kiler,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Ekin, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Erke, İçel, İçin, İçki, İçli, İçre, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İlle, İneç, İnek, İnik, İrin, Keçe, Keçi,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kin, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Er, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.