İHTİYATSIZLIK (TDK)

İhtiyatsız olma durumu: "Bir aralık Cemile ... ihtiyatsızlıkla hastanın yanında, onun bir gün bir gümüş leğenle ibrikten bahsettiğini söyledi."- H. Z. Uşaklıgil.

İhtiyatsızlık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi H , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı İ sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARALIK Nedir?


1 . İki şey arasındaki açıklık, mesafe: "İki masa arasında bir metre aralık var."- .
2 . Sıra, vakit: "O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Uygun, elverişli durum, fırsat.
4 . Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor.
5 . Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel.
6 . Ayakyolu.
7 . Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas.
8 . sıfat Yarı açık, tam kapanmamış.
9 . ekonomi Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre.
10 . fizik Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. 1
1 . müzik Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk: "Portenin beş çizgisi arasında dört aralık vardır."- . 1
2 . spor Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık.

CEMİLE Nedir?


1 . Gönül alıcı davranış: "Binecekleri vapur, Konsolosa fevkaladeden bir cemile olarak o turda, pruva direğine Türk bayrağı çekiyordu."- R. H. Karay.
2 . sıfat Güzel (kadın).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜMÜŞ Nedir?


1 . Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,
5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı."- Y. K. Beyatlı.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

İBRİK Nedir?

Su koymaya yarayan kulplu, emzikli kap: "Maden ibrikler büyük bir sanatla yapılırdı."- F. R. Atay.

İHTİYAT Nedir?


1 - Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma.
2 - İleride gereğinde kullanılmak üzere saklanan şey, yedek.
3 - Savaş sırasında harekâtın gelişmesine etkide bulunmak için her an savaşa girebilecek biçimde hazır bulundurulan birliklere verilen ad.

İHTİYATSIZ Nedir?

İhtiyatlı davranmayan: "Hayvanların içinde en ihtiyatsız ve en ibret almazı insandır."- R. H. Karay.

İHTİYATSIZLIK Nedir?

İhtiyatsız olma durumu: "Bir aralık Cemile ... ihtiyatsızlıkla hastanın yanında, onun bir gün bir gümüş leğenle ibrikten bahsettiğini söyledi."- H. Z. Uşaklıgil.

LEĞEN Nedir?


1 . Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plastikten yayvan kap: "Adam, önündeki leğene eğilmiş, bardak yıkıyordu."- N. Cumalı.
2 . anatomi Gövdenin arka veya alt ucunda bulunan, bir yandan omurganın bel bölümüyle, öte yandan bacaklarla eklemlenen kemik çatı, havsala.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

UŞAK Nedir?


1 . Çocuk: "Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş."- M. Ş. Esendal.
2 . Herhangi bir bölgenin halkından olan erkek: "Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır."- C. S. Tarancı.
3 . Erkek hizmetçi: "... kapının eşiğinde fraklı, beyaz eldivenli bir uşak duruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Tayfa: "Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdum. Simit attırdım denize ama deniz geri vermedi."- Z. Selimoğlu.

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

A H I I K L S T T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

İhtiyatsızlık,

10 Harfli Kelimeler

İhtiyatsız,

9 Harfli Kelimeler

İhtiyatlı, İktisatlı, İstihzalı, İtikatsız, Tatsızlık,

8 Harfli Kelimeler

İstihlak, İtikatlı, Kayıtsız, Sathilik, Siyahlık, Talihsiz, Tazyikli, Yastıklı, Zahitlik,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Istılah, İhtilas, İhtilat, İhtiyat, İktisat, İltihak, İltisak, İstihza, İstizah, İttihaz, İttisal, Kasıtlı, Kayıtlı, Sakızlı, Satılık, Silikat, Siyatik, Yatısız,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Altsız, Asıltı, Asilik, Askılı, Atkılı, Ayılık, Ayıltı, Azıklı, Haksız, Halsiz, Hasılı, Hilkat, Ittıla, İktiza, İlkyaz, İstika, İstila, İtalik, İtikal, İtikat, İtiyat, İzahlı, Kalsit, Kayısı, Kılsız, Kıyasi, Lastik, Saltık, Sayılı, Sazlık, Siyahi, Statik, Tahlis, Tahsil, Takılı, Taklit, Taksit, Takyit, Tatsız,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Altız, Asılı, Asklı, Aslık, Astik, Atılı, Aylık, Aysız, Azılı, Azlık, Haklı, Halik, Halis, Hasıl, Hatıl, Hayıt, Hayız, Hayli, Hazık, Hızla, Hızlı, Hilat, Hisli, Hitit, Iskat, Islah, Islak, Islık, Itlak, İhlas, İlahi, İlahı, İlhak, İlkah, İshal, İthal, İtila, İtlik, Kahil,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Ahiz, Akıl, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Altı, Asık, Asıl, Asil, Asit, Askı, Asli, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Ayık, Ayıt, Aylı, Azık, Azil, Azit, Hail, Haiz, Hakı, Halı, Hali, Halk, Halt, Hiza, Ilık, Isıl, Iska, İhya,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Ayı, Azı, Hak, Hal, Has, Hat, Hay, Haz, Hık, Hız, His, Hit, Isı, İka, İki, İla, İlk, İsa, İta, İti, İyi, Kah, Kal, Kas, Kat, Kay, Kaz, Kıl, Kıt,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, As, At, Ay, Az, Ha, Ih, İl, İs, İt, İz, Ki, La, Si, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.