İHTİYARLIK (TDK)


1 . İhtiyar olma durumu, yaşlılık: "İhtiyarlık vaktinde gönül hoş olsun. Biraz borçlanırım ama zarar yok."- A. Ş. Hisar.
2 . Her bakımdan güçsüzlük, yetersizlik, zayıflık: "İhtiyarlıktan yani zaaftan nefret ederdi."- Ö. Seyfettin.

İhtiyarlık kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi H , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

BORÇ Nedir?


1 . Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey: "Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim."- P. Safa.
2 . mecaz Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe: "Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Vatan borcu biter bitmez ordayım."- B. S. Erdoğan.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

GÜÇSÜZLÜK Nedir?

Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

İHTİYAR Nedir?


1 . Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı: "İhtiyar öksürüyor, öksürdükçe de boğazından çürük bir ses çıkıyor."- M. Ş. Esendal.
2 . isim, teklifsiz konuşmada Baba veya anne.

NEFRET Nedir?


1 - Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.
2 - Tiksinme, tiksinti.

OLSUN Nedir?

anımsanan her şey.

YANİ Nedir?


1 . "Demek, şu demek ki" anlamlarında bir söz: "Rıza Efendi de belki bu yüzden yani perde niçin açılmıyor diye sinirleniyor."- T. Buğra.
2 . zarf "Sözün kısası, doğrusu" anlamlarında bir söz: "Tesadüf ama bu kadar olur yani."- H. Taner.

YAŞLI Nedir?

(Göz için) Yaşla dolmuş.

YAŞLILIK Nedir?

Yaşlı olma durumu: "Yüzüne bir yaşlılık gelmiş vücudunu bir ağırlık kaplamış."- R. H. Karay.

YETER Nedir?


1 . İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi.
2 . ünl. “Kâfi, yetişir, yeterli” anlamlarında bir söz.

YETERSİZ Nedir?


1 . Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz.
2 . Eksiği olan, yetecek kadar olmayan.
3 . Gereken, istenen niteliği olmayan.
4 . Verimli olmayan.

YETERSİZLİK Nedir?

Yetersiz olma durumu, boşluk, ehliyetsizlik, kifayetsizlik: "Fakat yine ilk olarak düşünme yetersizliğini de sezmekteydi."- T. Buğra.

ZAAF Nedir?


1 . Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama: "Kendisine zaafımdan ziyade metanetimi gösterdiğim kadın içeriye girdi."- P. Safa.
2 . İrade zayıflığı: "Her Havva kızı gibi övünmek onun da zaafıdır."- H. Taner.

ZARAR Nedir?

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar."- M. Ş. Esendal.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

ZAYIFLIK Nedir?

Zayıf olma durumu: "Kavrama hızının zayıflığıyla zekâsının çalımsızlığından ötürü, okulda kendisine kozalak adını takmışlardı."- Ç. Altan.

A H I K L R T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İhtiyarlık,

7 Harfli Kelimeler

Irkiyat, İhtikar, İhtiyar, İltihak, İrtihal, Tarihli, Tiryaki, Yırtlak,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Hıltar, Hilkat, İhtira, İtalik, İtikal, Kartlı, Kiralı, Kirtil, Tahkir, Tahrik, Tahril, Tarihi, Tiryak, Yarlık, Yarlik,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Arkıt, Artık, Aylık, Ayrık, Ayrıt, Hakir, Haklı, Halik, Harlı, Hatıl, Hatır, Hayır, Hayıt, Hayli, Hırka, Hıyar, Hilat, Iltar, Itlak, Itrah, İhtar, İkrah, İlahi, İlahı, İlhak, İlkah, İthal, İtila, İtlik, Kahır, Kahil, Kahir, Kalıt, Karlı, Katır, Katil, Katlı, Kayır, Kayıt,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Ahir, Ahit, Akıl, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Ayık, Ayıt, Aylı, Ayrı, Hail, Hakı, Halı, Hali, Halk, Halt, Hart, Hırt, Irak, Irki, Itri, İhya, İlah, İlik, İrat, İtki, Kail, Karı,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Akı, Ali, Alt, Arı, Ari, Ark, Art, Ati, Ayı, Hak, Hal, Har, Hat, Hay, Hık, Hır, Hit, Ira, Irk, İka, İki, İla, İlk, İri, İta, İti, İyi, Kah, Kal, Kar, Kat, Kay, Kıl, Kır, Kıt, Kil, Kir, Kit,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, At, Ay, Ha, Ih, İl, İt, Ki, La, Ra, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.