İHTİYARHEYETİ (TDK)

köy tüzelkişiliğinde, muhtar başkanlığında görev yapan yetkili organ.

İhtiyarheyeti kelimesi baş harfi İ son harfi İ olan bir kelime. Başında İ sonunda İ olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi H , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi H , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Y , onbirinci harfi E , onikinci harfi T , onüçüncü harfi İ . Başı İ sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BAŞKAN Nedir?


1 . Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis: "Ailede başkan odur, kararları o alır."- H. Taner.
2 . Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MUHTAR Nedir?


1 . Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse: "Bir sabah kalktım, sofaya muhtar önde bütün köylü yığılmış."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat, mecaz Her işe burnunu sokan.
3 . sıfat, eskimiş Özerk.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

TÜZE Nedir?

Hukuk.

TÜZEL Nedir?


1 . Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal.
2 . Hükümle ilgili, hükmi.

TÜZELKİŞİ Nedir?

Hukuk bakımından tek bir kişi sayılan birçok kişilerin ya da malların topluluğundan doğan, tek bir kişi sayılan varlık.

YETKİLİ Nedir?


1 . Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar: "Fabrikanın bir yetkilisi onlara açıklamalar yapıyordu."- T. Buğra.
2 . eskimiş Mezun.

A E E H H R T T Y Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

İhtiyari, İhtiyati,

7 Harfli Kelimeler

İhtiyar, İhtiyat,

6 Harfli Kelimeler

Ahiret, Ariyet, Etriye, Hayret, Heyhat, Heyhey, İhtira, İtiyat, Riayet, Tarihi,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Heyet, Hitit, İhtar, İrite, Taret, Tarih, Teati, Tehir, Tetir, Teyit, Tirat, Tirit, Yahey, Yerey, Yeter,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Ateh, Ayet, Erat, Erte, Eter, Eyer, Hare, Hart, İare, İhya, İrat, Raht, Rate, Reha, Reye, Riya, Taht, Tarh, Tart, Tayt, Tehi, Tere, Tire, Titr, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ari, Art, Ate, Ati, Eti, Hah, Har, Hat, Hay, Her, Hey, Hit, İri, İta, İti, İye, İyi, Ray, Ret, Rey, Tar, Tat, Tay, Ter, Yar, Yat, Yay, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ar, At, Ay, Eh, Er, Et, Ey, Ha, He, İt, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.