İHTİLALCİLİK (TDK)

İhtilalci olma durumu, devrimcilik: "Şair, romantizmi bir bakıma ihtilalcilik olarak ele almak istemiştir."- S. İleri.

İhtilalcilik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi H , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı İ sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMAK Nedir?


1 . Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı."- N. Cumalı.
2 . (-i, -den) Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak: "Çocuğu okuldan aldı."- .
3 . Birlikte götürmek.
4 . (nsz) Satın almak: "Biz bir ya da iki parti alır, çekiliriz piyasadan."- N. Cumalı.
5 . (nsz) Ele geçirmek, fethetmek: "Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş."- Ö. Seyfettin.
6 . (nsz) İçine sığmak: "Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır."- .
7 . (-e, nsz) Kabul etmek: "Evine kiracı almak."- .
8 . (nsz) Kendine ulaştırılmak, iletilmek: "Mektup almak. Haber almak."- .
9 . (nsz) İçeri sızmak, içine çekmek: "Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış."- .
10 . (nsz) Erkek, kadınla evlenmek: "O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü."- M. Ş. Esendal. 1
1 . (-i, nsz) Sürükleyip götürmek: "Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."- . 1
2 . (nsz) Kazanmak, elde etmek. 1
3 . (nsz) Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak: "Soğuk almak. Ceza almak."- . 1
4 . (-i, nsz) Bürümek, sarmak, kaplamak. 1
5 . (-den) Kısaltmak, eksiltmek: "Ceketin boyundan almak."- . 1
6 . (nsz) Yolmak, koparmak: "Kaş almak."- . 1
7 . Yerini değiştirmek, çekmek. 1
8 . Temizlemek: "Karyolanın altını süpürge ile al. Örümcekleri al."- . 1
9 . (-i, -e) İçeri girmesini sağlamak: "Sevdiği delikanlıyı gece evine almış."- N. Cumalı.
20 . (nsz) Tat veya koku duymak: "Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır."- . 2
1 . (-i, -e) Örtmek, koymak: "Paltosunu sırtına aldı."- . 2
2 . (-i, -e) ... gibi anlamak: "Bir sözü şakaya almak."- . 2
3 . (-i, -de) Yol gitmek, mesafe katetmek: "O yolu bir saatte alırsınız."- . 2
4 . (-i, -den) Çalmak: "Cebimden saatimi almışlar."- . 2
5 . Soldurmak: "Güneş perdelerin rengini aldı."- . 2
6 . Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak: "Dalağını aldılar."- . 2
7 . (nsz) Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek: "Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı."- H. Taner. 2
8 . (nsz) Göreve, işe başlatmak: "Yeni bir kapıcı aldı."- . 2
9 . (nsz) Başlamak: "Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur."- Halk türküsü.
30 . (-den) Davranış veya makam değiştirmek: "Aşağıdan almak. Tizden almak."- . 3
1 . (nsz) İçecek veya sigara içmek: "Tadına bakmak için bir yudum aldım."- . 3
2 . (nsz) Yutmak, kullanmak: "İlaç almak."- . 3
3 . (-den) Görevden, işten çekmek. 3
4 . (-den, nsz) Kazanç sağlamak: "Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar."- . 3
5 . Gidermek, yok etmek: "İçine biraz su koy, tuzunu alır."- .

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

DEVRİM Nedir?


1 . Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.
2 . İhtilal: "Fransız devrimi."- .
3 . eskimiş İnkılap.
4 . eskimiş Çevrilme, katlanma, bükülme.

DEVRİMCİ Nedir?


1 . Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapan kimse.
2 . Devrim yapan veya devrime bağlı olan kimse, ihtilalci.
3 . eskimiş İnkılapçı kimse.

DEVRİMCİLİK Nedir?


1 . Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.
2 . İhtilalcilik.
3 . eskimiş İnkılapçılık.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İHTİLALCİ Nedir?

İhtilal yanlısı ve ihtilal yapan kimse, devrimci: "Sonra belki de o ihtilalci tonunu yumuşatmaya başlamıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İHTİLALCİLİK Nedir?

İhtilalci olma durumu, devrimcilik: "Şair, romantizmi bir bakıma ihtilalcilik olarak ele almak istemiştir."- S. İleri.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İSTEM Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

ROMAN Nedir?


1 . İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür: "Hikâyem tıpkı hayalî, hissî bir roman kadar gariptir diye başladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu türde yazılmış eser.

ROMANTİZM Nedir?


1 . XVIII. yüzyıl sonunda başlayan, duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı: "Victor Hugo'yu seviyordum; bu merhaledeki düşünüşüme epeyi uygun olduğu için onun şiirini anlamakla, romantizme kolay bir kapıdan girmiş oldum."- Y. K. Beyatlı.
2 . Romantik ortam veya durum.
3 . mecaz Duygusal eğilim.

A C H K L L L T İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İhtilalcilik,

9 Harfli Kelimeler

İhtilalci,

8 Harfli Kelimeler

Cahillik, İticilik,

7 Harfli Kelimeler

Ciltlik, İhtilal, İltihak, Kilitli, Talihli,

6 Harfli Kelimeler

Ahilik, Ciltli, Hilkat, İlikli, İllaki, İltica, İtalik, İtikal, Tahlil,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Cahil, Cihat, Halik, Hilal, Hilat, İhlal, İkici, İkili, İlahi, İlhak, İlkah, İthal, İtici, İtila, İtlik, Kahil, Katil, Kilit, Killi, Lahit, Likit, Tacik, Tacil, Talih, Talik, Talil, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Ahit, Akil, Akit, Akli, Alil, Atik, Cali, Chat, Cila, Cilt, Hail, Hali, Halk, Halt, İcat, İlah, İlca, İlik, İlla, İtki, Kail, Kati, Laik, Lika, Tali, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ali, Alt, Ati, Hac, Hak, Hal, Hat, Hit, İka, İki, İla, İlk, İta, İti, Kah, Kal, Kat, Kil, Kit, Lak, Lal, Tak, Tal, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, At, Ha, İl, İt, Ki, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.