İHTARNAME (TDK)

Resmî ihtar yazısı, protesto.

İhtarname kelimesi baş harfi İ son harfi E olan bir kelime. Başında İ sonunda E olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi H , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı İ sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İHTAR Nedir?


1 . Uyarma, dikkat çekme, uyarı.
2 . Bir şeyi birine hatırlatma.

PROTESTO Nedir?


1 . Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme.
2 . Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama: "Efendiler, aynı günde muhtelif vesaitle şu protestoyu gönderdim."- Atatürk.
3 . hukuk Değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime bağlı ve belli hukuki sonuçlar doğuran bildirim.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A E H M N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

İhtarname, Tamirhane,

8 Harfli Kelimeler

Ahitname, Mahirane,

7 Harfli Kelimeler

Amirane, Aterina, Harmani, Maharet, Marinat, Rahmani,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Ahiret, Entari, Etamin, Harami, Harita, Harman, Hatime, Hemati, İhanet, İmaret, Manita, Mantar, Marina, Martin, Matine, Matrah, Mihnet, Minare, Namert, Nehari, Rahman, Rahmet, Retina, Tahmin, Temhir, Temrin, Terhin, Termin,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Anemi, Anime, Antre, Arami, Arena, Artma, Atari, Ehram, Emtia, Ermin, Haram, Harem, Harim, Harta, Hatim, Hatmi, Himen, Hitam, Hitan, İhata, İhram, İhtar, İmren, İtham, Mahir, Mahra, Manat, Mania, Manti, Matah, Merih, Metan, Metin, Mirat, Nehir, Nimet, Rahat, Rahim, Rahne,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahir, Ahit, Aman, Amin, Amir, Amit, Anam, Anma, Arma, Ateh, Atma, Eman, Emin, Emir, Enam, Enir, Erat, Erim, Erin, Hain, Hami, Hamt, Hane, Hani, Hara, Hare, Hart, Hata, İane, İare, İham, İman, İmar, İmha, İnam, İnat, İnha, İnme, İrat,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ait, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Art, Ata, Ate, Ati, Eti, Ham, Han, Har, Hat, Hem, Her, Hin, Hit, İma, İta, Mai, Mat, Men, Met, Mir, Mit, Nam, Nar, Nem, Net, Nim, Ram, Ret, Tam, Tan, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, An, Ar, At, Eh, Em, En, Er, Et, Ha, He, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.