İHATALI (TDK)


1 . Alanı geniş.
2 . mecaz Kavrayışlı, anlayışlı.

İhatalı kelimesi baş harfi İ son harfi I olan bir kelime. Başında İ sonunda I olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi H , üçüncü harfi A , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı İ sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ANLAYIŞLI Nedir?


1 . Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki.
2 . Hoşgörülü: "Bu evin içinde hatta belki bu dünyada en anlayışlı dost sizsiniz benim için."- P. Safa.
3 . zarf Hoşgörülü bir biçimde: "Kocasına bir şeyler demek, anlayışlı, şefkatli davranmak istiyor."- A. İlhan.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

KAVRAYIŞ Nedir?


1 . Kavrama işi.
2 . Kavrama, anlama, algılama yetisi.
3 . Motorlu araçlarda lastiğin tam olarak yolu kavraması.
4 . felsefe Bir algının doğrudan doğruya kavranması.

KAVRAYIŞLI Nedir?

Kolayca anlama, algılama yetisi olan.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A A H I L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

İhatalı,

6 Harfli Kelimeler

Halita, Hatalı,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Ahlat, Halat, Hatıl, Hilat, İhata, İlahı, İthal, Lahit, Tahıl, Talih,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Altı, Atıl, Atlı, Hail, Hala, Halı, Hali, Halt, Hata, İlah, Lata, Tali,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ait, Ala, Ali, Alt, Ata, Ati, Hal, Hat, Hit, İla, İta, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, At, Ha, Ih, İl, İt, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.