İFRAZ (TDK)


1 . Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması.
2 . biyoloji Salgı.

İfraz kelimesi baş harfi İ son harfi Z olan bir kelime. Başında İ sonunda Z olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi F , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z . Başı İ sonu Z olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAZ Nedir?


1 - Belirtiler.
2 - Bulgu, °semptom.
3 - İlinek.

ARAZİ Nedir?

Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak: "Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhâl ağaçlandırılır."- Anayasa.

AYRILMA Nedir?


1 . Ayrılmak işi.
2 . fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

BİYOLOJİ Nedir?

Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme vb. yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜNME Nedir?


1 . Bölünmek işi.
2 . biyoloji Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması.
3 . spor Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.

PARS Nedir?

Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter, pelenk (Panthera pardus).

PARSEL Nedir?

İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası.

SALGI Nedir?


1 . Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz: "Tükürük bir salgıdır."- .
2 . gök bilimi Güneşten dışarı doğru madde fırlaması.

A F R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İfraz, Zarif,

4 Harfli Kelimeler

Arif, Faiz, Farz, Friz, Zarf, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ari, Arz, Far, Faz, İfa, Raf, Zar, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ar, Az, Fa, İz, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.