İDARESİZLİK (TDK)


1 . Gevşeklik, beceriksizlik.
2 . Tutumsuzluk.

İdaresizlik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı İ sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKSİZ Nedir?


1 . Becerisi olmayan, usta olmayan: "O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı."- A. Ş. Hisar.
2 . zarf Beceri göstermeden: "Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır."- H. C. Yalçın.

BECERİKSİZLİK Nedir?

Beceriksiz olma durumu: "Kocaman bir bebek beceriksizliği ile annesine sarıldı."- Ö. Seyfettin.

GEVŞEK Nedir?


1 . Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan: "Bizim dost, gevşek kravatıyla, çözük yakasını şöyle bir okşadı."- Ç. Altan.
2 . mecaz Cansız, hareketsiz, iradesiz.
3 . zarf, mecaz İlgisiz, kayıtsız bir biçimde: "Bu konuda gevşek davranırsanız periler diyarına akla gelmeyecek sevimsiz bir yoldan gitmek de var."- B. R. Eyuboğlu.

GEVŞEKLİK Nedir?


1 . Gevşek olma durumu.
2 . mecaz İlgisiz, kayıtsız davranış: "O yıllarda, hiç dayaksız çocuk okutmak, hocanın gevşekliğini gösterirdi."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Uyuşukluk, kesiklik, rehavet: "Bütün vücudunda, damarlarında, kemiklerinin oynak yerlerinde, etlerinde bir sızı, bir gevşeklik..."- P. Safa.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

TUTUMSUZ Nedir?

Aşırı harcamalar yapan, savurgan, müsrif.

TUTUMSUZLUK Nedir?

Tutumsuz olma durumu, israf.

A D E K L R S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

İdaresizlik, İradesizlik,

9 Harfli Kelimeler

Dirliksiz, Dirsizlik,

8 Harfli Kelimeler

Dairesiz, Deliksiz, Direksiz, Diriksel, Ersizlik, İdaresiz, İdealsiz, İdraksiz, İradesiz, Kadersiz, Kaidesiz, Kredisiz,

7 Harfli Kelimeler

Ailesiz, Aksedir, Asrilik, Daireli, Derslik, Direkli, Dirilik, Esirlik, İadesiz, İdareli, İkizler, İliksiz, İradeli, Kadirli, Kaideli, Karides, Kesirli, Kredili, Reislik, Sadelik, Sekizli, Sezdiri, Sidikli, Sirkeli, Zerdali, Zilkade,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Aleksi, Asilik, Askeri, Derili, Dikili, Dilsiz, Dirlik, Dirsek, Dizili, Dizlik, Eriksi, Erksiz, İadeli, İkizli, İliksi, İrilik, İsilik, Kadiri, Kadril, Kareli, Kaside, Kilise, Laedri, Likide, Risale, Riskli, Rizeli, Sekili, Selika, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Adres, Akide, Alize, Aside, Asker, Azeri, Daire, Dekar, Delik, Derik, Dikel, Dikiz, Dikse, Dilek, Dilsi, Direk, Diril, Dizek, Dizel, Ekili, Eksiz, Erika, Erkli, Erlik, Ersiz, Erzak, Eskil, Eskiz, Esrik, İdare, İdari, İdeal, İdrak, İkili, İkraz, İksir, İleri, İrade, İradi, İrsal,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Akil, Akis, Akli, Akse, Aksi, Asil, Asli, Asri, Azil, Dair, Deli, Delk, Deri, Derk, Ders, Derz, Diri, Disk, Dize, Dizi, Edik, Ekli, Eksi, Elik, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, Ezik, İade, İare, İdea, İdil, İkaz, İkiz, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Aks, Ali, Ari, Ark, Arz, Asi, Ask, Dal, Dar, Daz, Dek, Dik, Dil, Diz, Eda, Edi, Ela, Elk, Erk, Eza, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İrs, İsa, Kal, Kar, Kas, Kaz, Kel, Ker, Kes, Kez, Kil, Kir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, As, Az, De, Ek, El, Er, Es, İl, İs, İz, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.