İDARECİLİK (TDK)


1 . İdareci olma durumu.
2 . İdarecinin görevi, yöneticilik.

İdarecilik kelimesi baş harfi İ son harfi K olan bir kelime. Başında İ sonunda K olan kelimenin birinci harfi İ , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı İ sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

İDARE Nedir?


1 . Yönetme, yönetim, çekip çevirme.
2 . Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.
3 . Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam: "Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı."- H. Taner.
4 . Bir kurumun işlerini yürüten kurul: "Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış."- P. Safa.
5 . Tutum: "Bir şeyi idare ile kullanmak."- .
6 . İdare kandili veya lambası.
7 . Hoş görme, göz yumma.
8 . Yetinme: "Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum."- S. F. Abasıyanık.

İDARECİ Nedir?


1 . Yönetici.
2 . sıfat İdare eden, hoşgörülü.
3 . sıfat Becerikli, tutumlu.

YÖNETİCİ Nedir?


1 . Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer: "Yönetici ya bir kral, padişah, sultan veya seçimle gelen parlamentodur."- C. Bayar.
2 . spor Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması vb. işlerle ilgilenen kimse.

YÖNETİCİLİK Nedir?

Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik.

A C D E K L R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İdarecilik, İradecilik,

9 Harfli Kelimeler

Dericilik,

7 Harfli Kelimeler

Daireli, Direkli, Dirilik, İdareci, İdareli, İkircil, İlerici, İradeci, İradeli, Kaderci, Kadirli, Kaideci, Kaideli, Kilerci, Kirdeci, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Delici, Derici, Derili, Dikici, Dikili, Dilcik, Dirice, Dirlik, İadeli, İlkeci, İrilik, Kadiri, Kadril, Kaleci, Kareli, Laedri, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Cidal, Cidar, Daire, Dekar, Delik, Derik, Dicle, Dikel, Dilci, Dilek, Direk, Diril, Ekici, Ekili, Elcik, Ercik, Erika, Erkli, Erlik, İdare, İdari, İdeal, İdrak, İkici, İkili, İleri, İrade, İradi, İrice, Kader, Kadir, Kaide, Kiler, Kirde, Kiril, Kirli, Kredi, Ladik, Lider,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Adil, Adli, Aile, Akil, Akli, Cali, Cari, Cedi, Celi, Cide, Cila, Dair, Deli, Delk, Deri, Derk, Diri, Ecir, Edik, Ekli, Elci, Elik, Erik, Eril, İade, İare, İcar, İcra, İdea, İdil, İlca, İlik, İlke, İrca, Kail, Kale, Kare, Kari, Kedi,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Adi, Ali, Ari, Ark, Car, Cer, Dal, Dar, Dek, Dik, Dil, Eda, Edi, Ela, Elk, Erk, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, Kal, Kar, Kel, Ker, Kil, Kir, Lak, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, Ce, De, Ek, El, Er, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.