İçinde uy olan 7 harfli 51 kelime var. İçerisinde UY bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında uy olan kelimeler listesine ya da Sonu uy ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DUYARGA

 1. [isim] Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lamise, anten
  • "Balık pazarında duyargaları henüz oynar karidesler mi istersiniz, midye dolmaları mı?" (Atilla İlhan)

UYKUSUZ

 1. [sıfat] Uyumamış veya uykusunu alamamış
  • "Benim de mi düşüncelerim olacaktı / Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım?" (Orhan Veli Kanık)
 2. [zarf] Uyumadan, uykusunu almadan
  • "Dün geceyi uykusuz geçirdiği odaya dönmek fikri onu âdeta ürkütüyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

UYGARCA

 1. [zarf] Uygara yakışır biçimde
  • "Sanat eserinin yazarınca savunulmasına yetkin ve uygarca mı davranıyoruz acaba bugün?" (Selim İleri)

UPUYGUN

 1. [sıfat] Çok uygun, tastamam

UYARMAK

 1. [-i] Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek
  • "Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
 3. Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak
 4. Öğütle yola getirmeye çalışmak
 5. Uyandırmak
  • "Demek oluyor ki iş dönüp dolaşıp büyük halk kitlelerini uyarmaya dayanıyor." (Haldun Taner)

UYUŞMAK

 1. [nsz] Soğuk, basınç vb. yüzünden vücudun bir yerinde, duygu ve hareket geçici olarak azalmak
  • "Öğle yemeğinden sonra sinirlerim uyuştu, ufak bir uyku kestireyim, diye kompartımanımda uzandım." (Ahmet Haşim)

YOLUYLA

 1. [zarf] Aracılığıyla, vasıtasıyla
  • "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."
 2. Yöntemiyle, usulüne uygun olarak
  • "Her işi yoluyla yapar."

DUYUSAL

 1. [sıfat] Duyu ile ilgili
  • "İmgeleme dayanan duyusal tasarımlar, şiirinin başlıca malzemesi." (Selâhattin Hilav)

UYUŞKAN

 1. [sıfat] Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen

KUYUDAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resmî defterdeki kayıtlar

UYRUKLU

 1. [sıfat] Bir devletin yönetimi altında olan
  • "Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimseler."

UYULMAK

 1. [nsz] Uyma işi yapılmak
  • "Yapılacak seçimlerde, bu Anayasa'nın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur." (Anayasa)

UYARICI

 1. [sıfat] Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
  • "Uyarıcı öğüt."

KUYUCAK
...
DALUYKU

 1. [isim] Derin uyku
  • "Yâr geliyor diyende, daluykudan uyandım." (Halk türküsü)

UYARSIZ

 1. [sıfat] Uygun davranışta bulunmayan, uyumlu görünmeyen (kimse)

UYUTUCU

 1. [sıfat] Uyku veren, uyku getirici

UYGURCA
...
SOĞUYUŞ

 1. [isim] Soğuma işi veya biçimi

DOKUYUŞ

 1. [isim] Dokuma işi veya biçimi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü