İçinde uy olan 7 harfli 51 kelime var. İçerisinde UY bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında uy olan kelimeler listesine ya da Sonu uy ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DUYGUCA

 1. [zarf] Duygu bakımından

UYUTMAK

 1. [-i] Uyumasını sağlamak, uyur duruma getirmek
 2. Acı, keder vb.ni hafifletmek
  • "Yeisimi uyutmak için dimağımı tarih okumakla yoruyorum." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. İlgi konusu olmaktan çıkarmak, unutturmak
 4. Aldatmak, kandırmak
  • "Bugün yarın diye uyuttun durdun beni." (Atilla İlhan)

DALUYKU

 1. [isim] Derin uyku
  • "Yâr geliyor diyende, daluykudan uyandım." (Halk türküsü)

UYARLIK

 1. [isim] Uygun olma durumu, uygunluk
  • "Ben o aralık -üçü yirmi geçiyor- deyivermiştim. Bu uyarlığa önce kimse şaşmadı." (Haldun Taner)

UYLAŞMA

 1. [isim] Uylaşmak işi veya durumu

UYUMSUZ

 1. [sıfat] Uyumu olmayan, ahenksiz

DUYARLI

 1. [sıfat] Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
  • "Ordu yürürse, sayısını, sırasını seçecek kadar duyarlı kulakları vardı." (Nezihe Araz)

UYARSIZ

 1. [sıfat] Uygun davranışta bulunmayan, uyumlu görünmeyen (kimse)

UYUNMAK

 1. [nsz] Uyuma işi yapılmak
  • "Bu saatte uyunur mu?"

SAĞDUYU

 1. [isim] Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
  • "Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü

SOĞUYUŞ

 1. [isim] Soğuma işi veya biçimi

BUYURMA

 1. [isim] Buyurmak işi

DUYARGA

 1. [isim] Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lamise, anten
  • "Balık pazarında duyargaları henüz oynar karidesler mi istersiniz, midye dolmaları mı?" (Atilla İlhan)

UYRUKLU

 1. [sıfat] Bir devletin yönetimi altında olan
  • "Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimseler."

UYUTUCU

 1. [sıfat] Uyku veren, uyku getirici

UYAKSIZ

 1. [sıfat] Uyağı bulunmayan, kafiyesiz

KUYUDAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Resmî defterdeki kayıtlar

DUYURMA

 1. [isim] Duyurmak işi

UYANMAK

 1. [nsz] Uyku durumundan çıkmak
 2. Bitkiler canlanıp yeşermeye başlamak
  • "Tomurcuklar patlamış, tabiat iyiden iyiye uyanmıştı." (Burhan Felek)
 3. Belirmek, ortaya çıkmak, depreşmek
  • "Leman Hanım'ın seni sevdiğini söyleyince sende de ona karşı bir meyil uyandığından eminim." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Gerçekleri anlar, kavrar duruma gelmek
 5. Bilgisizlikten kurtulmak

DUYURUM

 1. [isim] Duyurma işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü