İçinde tak olan 216 kelime var. İçerisinde TAK bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında tak olan kelimeler listesine ya da Sonu tak ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Bataklıkbaykuşu, Bataklıkçulluğu, Karabatakgiller, Taksitlendirmek,

14 Harfli Kelimeler

Bataklıkketeni, Ortaklaşacılık, Ortaklaştırmak, Taklaböcekleri, Taksitlendirme,

13 Harfli Kelimeler

Ortakyaşamsal, Ortakyaşarlık, Portakalrengi, Tahtakuruları,

12 Harfli Kelimeler

Batakçulluğu, Kostaklanmak, Ortakyönetim, Protaktinyum, Tartaklanmak, Yaltaklanmak,

11 Harfli Kelimeler

Fototaktizm, Kostaklanma, Ortaklaşacı, Ortaklaşmak, Pataklanmak, Portakallık, Tahtakurusu, Takatsızlık, Takdimcilik, Takılganlık, Takımyıldız, Takırdatmak, Takıştırmak, Takipsizlik, Taklaböceği, Taklitçilik, Taktikçilik, Tartaklamak, Tartaklanış, Tartaklanma, Tartaklayış, Yaltakçılık, Yaltaklanış, Yaltaklanma,

10 Harfli Kelimeler

Ayaktakımı, Istakozlar, Kontaklens, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyapım, Ortakyaşam, Ortakyaşar, Pataklamak, Pataklanma, Sıcaktakip, Şimiotaksi, Tahtakurdu, Takdirname, Takeometre, Takeometri, Takıntısız, Takırdamak, Takırdatma, Takıştırma, Takozlamak, Taksimetre, Takunyasız, Tartaklama, Tepetaklak,

9 Harfli Kelimeler

Batakhane, Deltakası, Fototaksi, Kaltaklık, Karabatak, Katakulli, Kontratak, Müstakbel, Ortaklaşa, Ortakulak, Pataklama, Paytaklık, Sentaktik, Takacılık, Takdirkar, Takımerki, Takınaklı, Takıntılı, Takırdama, Takimetre, Takometre, Takozlama, Taktırmak, Takunyacı, Takunyalı, Yaltaklık, Yatakhane,

8 Harfli Kelimeler

Alttakım, Batakçıl, Bataklık, Birtakım, İstintak, Katakomp, Kavuştak, Müstakar, Müstakim, Ortakkat, Ortaklık, Portakal, Takaddüm, Takallüs, Takarrüp, Takarrür, Takatsız, Takatuka, Takayyüt, Takdimci, Takılgan, Takılmak, Takımada, Takınmak, Takışmak, Takipsiz, Takkadak, Taklitçi, Takriben, Taksimat, Taksitçi, Taktırma, Taktikçi, Tamtakır, Yaltakçı, Yataklık,

7 Harfli Kelimeler

Ataklık, Batakçı, Bataklı, Istakoz, Ortakçı, Önyutak, Sentaks, Sirtaki, Takanak, Takatlı, Takılış, Takılma, Takınak, Takınma, Takıntı, Takırtı, Takışma, Takibat, Takiben, Takipçi, Takribi, Taksalı, Taksici, Takunya, Takviye, Vaktaki, Yataklı,

6 Harfli Kelimeler

Kaltak, Kaytak, Kıstak, Kontak, Kostak, Müştak, Müştak, Otakçı, Östaki, Paytak, Takacı, Takaza, Takbih, Takdim, Takdir, Takdis, Takılı, Taklip, Taklit, Takmak, Takrak, Takrip, Takrir, Takriz, Taksim, Taksir, Taksit, Taktik, Taktir, Takvim, Takyit, Yaltak,

5 Harfli Kelimeler

Batak, Çatak, Çıtak, İntak, Ortak, Patak, Takas, Takat, Takim, Takip, Takke, Takma, Takoz, Taksa, Taksi, Takti, Takva, Tutak, Yatak, Yutak,

4 Harfli Kelimeler

Atak, Taka, Takı, Takt,

3 Harfli Kelimeler

Tak, Tak,


Kelime bulma makinesi

A K T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Kat, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TAKUNYA

Genellikle hamam vb. ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi, nalın: "Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin."- R. N. Güntekin.

ORTAKÇILIK

Toprağın işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünün, toprak sahibi ile toprağı işleyen arasında koşulları önceden belirlenen özel sözleşmeye göre paylaşılmasına dayanan işletme biçimi, yarıcılık, marabacılık.

TAKDİRNAME


1 . Yapılan bir işin beğenildiğini belirtmek amacıyla verilen yazılı belge, takdir.
2 . Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, takdir.

TAKİBEN


1 . Ardı sıra.
2 . İzleyerek, hemen sonra: "Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin ... Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler."- Anayasa.

ÇATAK


1 . İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı: "Karakaçanı, Armutdere çataklarında bu Bozdayı tepelediydi."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Yapışık, ikiz (meyve).
3 . sıfat Kavgacı.

YATAKLI


1 . Herhangi bir sayıda yatağı olan, yatak alabilen: "Hancı beni dört yataklı odada bırakarak çekildi."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yatağı derin: "Yataklı ırmak."- .
3 . isim Yataklı vagon.

TAKLABÖCEĞİ

Kınkanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve telkurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek. (Agriotes lineatus).

KONTAK


1 . Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas.
2 . Motorlu araçları çalıştırmaya yarayan düzenek.
3 . mecaz Bağlantı, ilgi.
4 . sıfat, argo Ruh sağlığı yerinde olmayan, dengesiz.

MÜSTAKBEL

İleri bir tarihte beklenen, gelecek: "Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar."- Atatürk.

TAKLİTÇİ


1 . Bir şeyin benzerini yapan kimse.
2 . Birinin yaptıklarını, davranışlarını aynen yapmaya çalışan kimse.
3 . Birinin veya bir şeyin davranışlarını, konuşmalarını tekrarlayarak eğlendiren kimse, mukallit.

TAHTAKURUSU

Yarımkanatlılardan, uzunluğu 3-
5 milimetre, vücudu oval ve yassı, kanatları körelmiş, oturulan, yatılan yerlerde üreyerek insan kanıyla beslenen, pis kokulu böcek (Cimex lectularius).

TAKA


1 . Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi: "Taka ile deniz yolculuğunun nasıl geçtiğini anlatmayacağım."- E. E. Talu.
2 . mecaz Bozuk, zor çalışan veya eski kara taşıtları için kulanılan bir söz.

ORTAKÇI


1 . Ortakçılık yapan kimse, yarıcı, maraba: "Tarlada ortakçısıyla her gün çalışabilen Şaban, Zeyno'nun hâlini acınacak buluyordu."- H. E. Adıvar.
2 . hayvan bilimi Konakçının sindirilmemiş besininden yararlanan konuk.

TAKUNYALI


1 . Takunyası olan, nalınlı: "Başı yemenili, ayağı takunyalı sarışın bir köylü kızı bana sordu."- R. H. Karay.
2 . mecaz Siyaseti dinî kurallara göre yapmak isteyen kimse.

KATAKOMP

İlk Hıristiyanların kayaları oyarak ya da yeraltını kazarak yaptıkları, uzun dehlizler biçiminde; ölülerini gömdükleri, kimi kez tapınak olarak kullandıkları gömütlük.

KALTAK


1 . Üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü.
2 . Kuskunsuz eyer.
3 . kaba konuşmada İffetsiz, namussuz kadın: "Bırak be, dedi, kendi kendine, elin kaltağı için dövüşecek miyim?"- S. F. Abasıyanık.

YALTAKLANMAK

Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek, tabasbus etmek: "Ona buna yaltaklanan hizmetçi Şükriye'nin bu numaralarından faydalanırdı."- H. Taner.

PORTAKAL


1 . Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları sert bir ağaç (Citrus aurantium).
2 . Bu ağacın turuncu renkli, yuvarlak ve kabuğu güzel kokulu meyvesi.

TAK

Ulusal bayramlarda ya da önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer.

YATAKLIK


1 . Üzerine yatak serilen tahta veya maden kerevet, karyola: "Yataklığın etrafında bir şeyin dolaştığına, süründüğüne dikkat ettim."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . mecaz Suçluları barındırma, gizlice yardım etme.
3 . sıfat Yatak yapmaya uygun.