İçinde mu olan 10 harfli 101 kelime var. İçerisinde MU bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında mu olan kelimeler listesine ya da Sonu mu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MUKADDERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yazgı
  • "Ben öyle istiyorum... Mukadderat denilen büyük kuvvet öyle istiyor." (Aka Gündüz)

MUSKACILIK

 1. [isim] Muskacının işi

MUHABERECİ

 1. [isim] Muhabere sınıfından olan asker

OTURMUŞLUK

 1. [isim] Benimsenmiş, yerleşmiş olma durumu
  • "Kontrbas öğretmeni Rıza'nın daha bir oturmuşluğu vardır rolüne." (Haldun Taner)

YUMUKLAŞMA

 1. [isim] Yumuklaşmak işi

YUMURTLAMA

 1. [isim] Yumurtlamak işi

MUHABİRLİK

 1. [isim] Muhabir olma durumu
  • "Diyarbakır'da İstanbul gazetelerine parasız muhabirlik eden uygar ve zeki bir genç tanımıştım." (Halide Edip Adıvar)
 2. Muhabirin görevi

UMUMİYETLE

 1. [zarf] Genellikle

MUĞLALILIK
...
HAMURCULUK

 1. [isim] Hamurcunun işi veya mesleği

SOMURULMAK

 1. [nsz] Somurma işi yapılmak veya somurma işine konu olmak
  • "Seninki gibi altı yedi seneliği, en ince elyafına kadar rahiyası somurulmuş, artık kalbe, damağa bir şey ihsan etmeyen bayat bir çiçektir." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

MURABAHACI

 1. [isim] Bir malı çok fazla kârla satan kimse
 2. Tefeci

MUZİPLEŞME

 1. [isim] Muzipleşmek işi

YUMUŞAKLIK

 1. [isim] Yumuşak olma durumu
  • "Göğsünde ilk defa bir kadın vücudunun sıcaklığını, yumuşaklığını hissediyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Ilımlı, iyi davranma, mülayemet

KOMUTANLIK

 1. [isim] Komutanın görevi veya makamı, kumandanlık
  • "Alay komutanlığına sonradan verdiği raporda patlamayı şöyle anlatacaktır." (Atilla İlhan)

MURDARİLİK

 1. [isim] Omurilik

UMURSANMAK

 1. [nsz] Umursama durumuna konu olmak

BAŞMUALLİM

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başöğretmen

MUŞAMBASIZ

 1. [sıfat] Muşambası olmayan

MUTLULANMA

 1. [isim] Mutlulanmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü