İçinde mu olan 10 harfli 101 kelime var. İçerisinde MU bulunan kelimeler araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında mu olan kelimeler listesine ya da Sonu mu ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇAMURLUKÇU

 1. [isim] Araçların çamurluklarını yapan veya onaran kimse
 2. Araçların çamurluklarını yapan veya onaran iş yeri

MUKARRERAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alınan kararlar, kararlaştırılmış şeyler

OTURMUŞLUK

 1. [isim] Benimsenmiş, yerleşmiş olma durumu
  • "Kontrbas öğretmeni Rıza'nın daha bir oturmuşluğu vardır rolüne." (Haldun Taner)

YUMUKLAŞMA

 1. [isim] Yumuklaşmak işi

OMUZLANMAK

 1. [nsz] Omuzlama işine konu olmak

UMUTSUZLUK

 1. [isim] Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet
  • "Orta sınıf yarı umutsuzluk içinde bir başka mucize bekler." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Yoksa gönlümüzü kırmaktan, bizi umutsuzluğa düşürmekten bir şey kazanılmaz." (Sait Faik Abasıyanık)

MUTASAVVER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tasarlanmış, düşünülmüş

NAMUSSUZCA

 1. Namussuz bir biçimde

HALLİHAMUR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçinde bulunduğu şartlara uyma
  • "Suyun, toprağın, gözyaşının ve insan kanının hallihamur olduğu bu Anadolu toprağı susar mı?" (Aka Gündüz)

MUALLİMLİK

 1. [isim] Öğretmenlik
  • "Yedek subay yetiştiren Levazım Mektebinde muallimlik yaptım." (Burhan Felek)

MUKABELELİ

 1. [sıfat] Karşılığı olan

MUZAFFERCE

 1. [zarf] Üstün bir biçimde, zafer kazanmışa yaraşır biçimde, muzafferane

BAŞMUALLİM

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başöğretmen

HAMURLAMAK

 1. [-i] Hamur sürmek
 2. Tencereden buğu çıkmasını önlemek için kenarını hamurla sıvamak

MUZIRLAŞMA

 1. [isim] Muzırlaşmak işi veya durumu

MUGALATACI

 1. [isim] Mugalata yapan kimse

MAHMUZLAMA

 1. [isim] Mahmuzlamak işi

HOMURTUSUZ

 1. [sıfat] Homurtusu olmayan

MUŞTULANMA

 1. [isim] Muştulanmak işi, müjdelenme

DIRAMUDANA

 1. [isim] Bir rüzgâr türü
  • "Kışın sırtındaki paltoyu artık ne dıramudana ne de levanti rüzgârı uçurabiliyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü