İçinde az olan 4 harfli 41 kelime var. İçerisinde AZ bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında az olan kelimeler listesine ya da Sonu az ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AZIŞ

 1. [isim] Azma işi veya biçimi

İVAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ödün
 2. Edim
 3. Karşılık
  • "Bugün canım yolda koyam, yarın ivazın veresin." (Yunus Emre)

ARAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İlinek
 2. Bulgu
  • "Bu hastalığın gösterdiği çeşitli araz üzerindeki sayısız müşahedelerim bana bir nevi pratik ihtisas temin etmişti." (Reşat Nuri Güntekin)

AZAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç
  • "Aydınlık olunca günlerin devamı bir azap gibi geliyordu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Bu şehrin, takdir fukaralarının orta malına dönüşmüş olmasından azap duyuyorum." (Aydın Boysan)
  • "Bu düşünce ona epeyce azap verdi." (Ahmet Mithat)
 2. İslam inanışına göre dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza
  • "Senin yüzünden bir hâl olursa azabını ömrün boyunca çekersin ağabey." (Haldun Taner)

APAZ

 1. [isim] Avuç

AZİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işteki engelleri yenme kararlılığı

AZOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N)

TAZI

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle tavşan avında kullanılan, uzun bacaklı, çekik karınlı, çok çevik bir köpek türü (Canis familiaris grajus hibernicus)
  • "Tazının burnu iki kilometre ötedeki bıldırcın kokusunu duyabilir." (Haldun Taner)

NAZİ
...
AZIK

 1. [isim] Yiyecek, besin, gıda

YAZI

 1. [isim] Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi
  • "Türklerde yazının kullanılması eskidir."
  • "Bir yazarı ve yapıtını alımlamak, alımladıklarımızı da yazıya geçirerek başkalarına açıklamak..." (Selim İleri)
  • "Benim yerinden dahi kımıldatmaya gücümün yetmediği Afrika seyahatnamesini yere indirtir, kendim de yere uzanır, gözlerim ağrıyıncaya kadar yazıları sökmeye çalışırdım." (Haldun Taner)
 2. Alfabe
  • "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"
 3. Harfleri yazma biçimi
  • "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."
 4. Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü
  • "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık." (Orhan Seyfi Orhon)
 5. Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale
  • "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum." (Falih Rıfkı Atay)
 6. Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü
 7. Yazgı

AZAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Paylama

AVAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yüksek ses, nara
  • "Sinemi deler avazın / Turnam senin sunam senin." (Âşık Veysel)
  • "Avazı çıktığı kadar haykırmak istiyordu." (Peyami Safa)

GAZİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse
  • "Gazi Baba, etrafında binlerce gazi ile bir tepede yatardı." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı
  • "Gazi Mustafa Kemal."
 3. Savaştan sağ olarak dönen kimse
  • "Şimdi İstanbul taklarının yeşil taflanları altından gaziler geçiyor." (Aka Gündüz)

RAZI

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
  • "O anda insan her felakete, her musibete razıdır." (Refik Halit Karay)
  • "Yalvardı yakardı, beni, fabrikayı beklemeye razı etti." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Allahın emri, Peygamberin kavliyle varmaya belki razı olurum." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

AZOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Heterosiklik birleşiklerin önemli bir sınıfı

İCAZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Az sözle çok şey anlatma

LAZA

 1. [isim] Bal koymaya yarayan küçük tekne

AZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Görevden alma

AZİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ermiş, eren
 2. [sıfat] Sevgide üstün tutulan, muazzez

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü