İçinde V olan 3346 kelime var. İçerisinde V harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında V harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu V harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Cevaplandırılma, Çavuşkuşugiller, Deniztavşancılı, Devletleştirmek, Divanımuhasebat, Gevişgetirenler, Güvercinimsiler, Havalandırılmak, Hindistancevizi, Hissikablelvuku, Karatavukgiller, Kavramlaştırmak, Kuvvetlendirici, Kuvvetlendirmek, Milletvekilliği, Muvaffakıyetsiz, Peygamberdevesi, Radyotelevizyon, Sevimlileştirme, Seviyesizleşmek, Televizyonculuk, Vasıflandırılma, Vazifelendirmek, Vergilendiriliş, Vergilendirilme, Vurdumduymazlık, Yayvanlaştırmak,

14 Harfli Kelimeler

Amerikatavşanı, Avrupalılaşmak, Aynalıgüvercin, Cemaziyülevvel, Cevaplandırmak, Cıvıkmantarlar, Çevikleştirmek, Dalkavuklaşmak, Devingenleşmek, Devletlerarası, Dışavurumculuk, Evcilleşebilir, Evcilleştirmek, Evrenselleşmek, Galvanizlenmek, Görevlendirmek, Güvercingiller, Hayvanbilimsel, Heveslendirmek, Isıldevimbilim, İskandinavyalı, İşlevsizleşmek, İvedileştirmek, İyilikseverlik, Kavranılmazlık, Kavrayışsızlık, Kıvamlandırmak, Kıvamlaştırıcı, Kıvılcımlanmak, Kıvrımbağırsak, Kilogramkuvvet, Konstrüktivist, Konstrüktivizm, Kuvvetlendirme, Milliyetperver, Muvaffakıyetli, Muvazenesizlik, Sevimsizleşmek, Sinemaseverlik, Sivrileştirmek, Devamını Görüntüle

13 Harfli Kelimeler

Ahbapçavuşlar, Alevlendirmek, Arnavutbiberi, Arnavutciğeri, Barışseverlik, Basübadelmevt, Bektaşikavuğu, Bilimseverlik, Burjuvalaşmak, Canavarbalığı, Canavarlaşmak, Cevaplandırma, Çavdarmahmuzu, Çerçevelenmek, Çerçeveletmek, Çerçeveleyici, Çevrebilimsel, Dalaverecilik, Davranışçılık, Devimselcilik, Elverişsizlik, Erguvangiller, Evcilleştirme, Evcimenleşmek, Evlendirilmek, Evrenbilimsel, Evrendeşçilik, Evrendoğumsal, Evrenselcilik, Firavunfaresi, Firavuninciri, Firavunlaşmak, Galvanizlemek, Galvanoplasti, Görevlendirme, Görevselcilik, Görevseverlik, Güvencesizlik, Güvenilmezlik, Güvenoylaması, Devamını Görüntüle

12 Harfli Kelimeler

Alevlendirme, Alüvyonlaşma, Avustralyalı, Baklavacılık, Buğdaygüvesi, Bülbülyuvası, Civanmertlik, Civanperçemi, Çerçevecilik, Çerçevelemek, Çerkeztavuğu, Çevrebilimci, Deniztavşanı, Devimbilimci, Devleştirmek, Devrimsellik, Düşkünlerevi, Eldivencilik, Elverişlilik, Evrenbilimci, Fevkaladelik, Firavunlaşma, Galvanizleme, Galvanokoter, Galvanometre, Gevezelenmek, Gevezeleşmek, Gevrekleşmek, Gevşekleşmek, Güvencecilik, Güvenilirlik, Güvercingözü, Güveykandili, Halkavcılığı, Havadeğişimi, Havalandırma, Hayvankömürü, Hayvanlaşmak, Hintkeneviri, İncirsimeyve, Devamını Görüntüle

11 Harfli Kelimeler

Avantacılık, Avareleşmek, Avusturyalı, Aynalıkavak, Ayrıvurumlu, Bahçıvanlık, Başpehlivan, Başsavcılık, Başyaverlik, Bedavacılık, Behavyorizm, Biteviyelik, Bolşeviklik, Cengaverlik, Cıvatalamak, Cıvıklaşmak, Cıvıldaşmak, Cevizgiller, Cilvelenmek, Cilveleşmek, Çayırtavuğu, Çerçeveleme, Çevikleşmek, Çeviribilim, Çeviricilik, Çevirmenlik, Çevrelenmek, Çevrimölçer, Çuvallanmak, Dalkavukluk, Darvincilik, Davranışsal, Devalüasyon, Devamsızlık, Deveranıdem, Devimsellik, Devindirici, Devindirmek, Devingenlik, Devletçilik, Devamını Görüntüle

10 Harfli Kelimeler

Adatavşanı, Ağaçkavunu, Alevlenmek, Arşivlemek, Avantajsız, Avizeağacı, Avundurmak, Avurtlamak, Baklavalık, Barışsever, Başmüşavir, Başvekalet, Biçerdöver, Bilavasıta, Bilimsever, Birevcikli, Burjuvalık, Canavarlık, Canavarotu, Cevaplamak, Cıvıldamak, Cıvıtılmak, Civeleklik, Çalıkkavak, Çaprazvari, Çavuşüzümü, Çekoslovak, Çerçevesiz, Çevrebilim, Çevrecilik, Çevreçizim, Çevrelemek, Çevreteker, Çevrilemek, Çivilenmek, Çiviletmek, Çivitlemek, Çiviyazısı, Çuvalcılık, Dağıtımevi, Devamını Görüntüle

9 Harfli Kelimeler

Akçakavak, Alavereci, Alevlenme, Alışveriş, Alüvyonlu, Andavallı, Anevrizma, Arıkovanı, Arıtımevi, Arnavutça, Arşivleme, Avadanlık, Avanaklık, Avantadan, Avantajlı, Avuçlamak, Avukatlık, Baklavacı, Baklavalı, Balıklava, Başvurmak, Başvurucu, Bavyeralı, Beçtavuğu, Bedevilik, Besbedava, Bevliyeci, Bilvasıta, Bolşevizm, Bonservis, Burjuvazi, Canavarca, Cascavlak, Cavalacoz, Cavlaklık, Cenevizli, Cevahirci, Cevaplama, Cıvıltılı, Cevhersiz, Devamını Görüntüle

8 Harfli Kelimeler

Aktavşan, Aktivite, Aktivizm, Akvaryum, Alevilik, Anavasya, Anavatan, Artavurt, Avadancı, Avangard, Avantacı, Avarelik, Avlanmak, Avrupalı, Bahçıvan, Bakımevi, Basımevi, Başçavuş, Başsavcı, Başvekil, Başvurma, Başyaver, Bavlımak, Bedavacı, Bedavaya, Berdevam, Bıçkıevi, Biteviye, Bolşevik, Bungalov, Cavlamak, Cengaver, Cevapsız, Cırdaval, Cıscıvık, Cıvatalı, Cıvıklık, Cıvıtmak, Cevherli, Cevizlik, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Abuhava, Akkavak, Akvarel, Akyuvar, Alavere, Alüvyon, Alyuvar, Ananevi, Anvelop, Araevre, Arduvaz, Arnavut, Atavizm, Avantaj, Avantür, Avcılık, Avcıotu, Avlamak, Avokado, Avrasya, Avrupai, Avunmak, Avurtlu, Avutmak, Avutucu, Ayvalık, Aznavur, Babaevi, Baklava, Başvuru, Berhava, Bevliye, Biperva, Bisküvi, Brovnik, Buğuevi, Burjuva, Canavar, Cevaben, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Adavet, Ailevi, Alatav, Alevli, Alivre, Anasav, Atavik, Avanak, Avanta, Avarız, Avarya, Avdeti, Averaj, Avisto, Avlama, Avukat, Avunma, Avuntu, Avutma, Bedava, Bedevi, Bitevi, Bivefa, Bulvar, Cavlak, Cetvel, Cevabi, Cıvalı, Cıvata, Cıvıma, Cevher, Cevval, Civciv, Cizvit, Çavdar, Çavela, Çavlan, Çavmak, Çavşır, Çayevi, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Akvam, Alevi, Arşiv, Aşevi, Avans, Avara, Avare, Avaze, Avdet, Avene, Avgın, Avize, Avlak, Avrat, Avret, Avşar, Avunç, Avurt, Ayevi, Ayvan, Ayvaz, Bavcı, Bavlı, Bavul, Bravo, Bröve, Büvet, Büvet, Cevap, Cevaz, Cıvık, Cevir, Ceviz, Cevvi, Cevza, Cezve, Cilve, Civan, Civar, Çavlı, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Alev, Aval, Aval, Avam, Avaz, Avcı, Avlu, Avuç, Avuç, Avut, Ayva, Büve, Cıva, Çivi, Dava, Deva, Deve, Düve, Enva, Etüv, Evce, Evci, Evet, Eviç, Evin, Evla, Evli, Evre, Fava, Fevç, Fevk, Grev, Güve, Hava, Havi, İşve, İvaz, İvgi, İvme, Kavi, Devamını Görüntüle

3 Harfli Kelimeler

Bav, Çav, Dav, Dev, Evç, Hav, Kav, Kıv, Kov, Lav, Ova, Sav, Şev, Şov, Tav, Vah, Var, Vat, Vay, Vaz, Vız, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Av, Ev, Ve,


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KARASEVDA


1 - Umutsuz ve güçlü aşk.
2 - Kişinin belirli bir neden olmadan çöküntü durumuna girip çevreden gelen uyaranlara kapanması, güçlü suç ve günah duyguları içine düşmesi durumu, °malihulya, °melankoli.

TASAVVUR


1 . Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde canlandırma.
2 . Tasarım.
3 . Düşünce, amaç, niyet, maksat, plan: "Bütün bu tasavvurlar iskambilden bir kule gibi bir anda yıkılıvermişti."- H. Taner.

AVUTMAK


1 . Bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak, teselli etmek: "İnsanı sıkıntılı zamanlarda kitap kadar avutan bir şey yoktur."- .
2 . Oyalamak: "Çocuk annem diye tutturdu, güç avuttuk."- .

ÇUVAL


1 . Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba.
2 . sıfat Bu torbanın alabileceği miktarda olan: "Yanımızda, ne olur ne olmaz diye alınmış yarım çuval peksimet vardı."- H. E. Adıvar.

AVLAMA


1 . Avlamak işi: "Ne olacak; aklı sıra adamcağızı avlamaya çıkmış."- R. N. Güntekin.
2 . spor Voleybolda karşı oyuncuların boş bıraktığı ve yetişemeyeceği yere topu yavaşça indirip sayı kazanma.

VAZGEÇMEK


1 . Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak.
2 . Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak: "İçki alışkanlığından vazgeçtim."- .
3 . Niyetten veya karardan dönmek, caymak.

MÜSTEVLİ


1 . Bir yeri istila eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.): "Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."- Atatürk.
2 . Salgın.

SEVAP


1 . Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül: "Bunun günahı değil, olsa olsa sevabı vardır."- H. Taner.
2 . Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.

HAVALİMANI


1 . Şehirler veya özellikle uluslar arası hava yolu ulaşımı için gerekli teknik ve ticari kuruluşların bütünü.
2 . Bu altyapının yerleştirilmesini, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kuruluş.

İŞVE

Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda: "Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, işveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri..."- Y. K. Beyatlı.

HAVARİ


1 . Yardımcı.
2 . din b. (***) Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri.
3 . mecaz Bağlı olduğu önderinin düşünce ve inançlarını yayan kimse.

VASİYETNAME

Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet: "Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir."- Anayasa.

VAROLUŞ

Yaşama, var olma, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu, mevcudiyet, öz karşıtı: "Artık yaradılışının, varoluşunun, hayatla ödüllendirilişinin sebebini bilmektedir."- T. Buğra.

VOLAN


1 . Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek.
2 . Kadın giysilerinin etek ucu, kol vb. yerlerine verev kesilmiş kumaştan yapılan süs.

EVLİ


1 . Evlenmiş olan (kadın veya erkek): "İlk tanıştığı adamlara derhâl evli olup olmadıklarını sorar."- R. H. Karay.
2 . Herhangi bir sayıda ev bulunan (yer): "Yirmi evli bir köy."- .
3 . Evi olan.

KAVLAK


1 . Yer altı boşluklarının tavan ve yan duvarlarında bulunan gevşemiş veya düşebilir kaya parçası.
2 . sıfat Kabuğu dökülmüş: "Kavlak bir ağaç."- .
3 . sıfat Güneşten derisi soyulan (kimse).

TAVŞANLIK


1 . Tavşan üretmeye elverişli yer.
2 . Değerli ağaçlarla ince işler yapma sanatı.
3 . spor Atletizm yarışlarında rekor kırması beklenen atletin önünde koşup tempoyu yüksek tutan atletin yaptığı iş.

VİCDANSIZCA


1 . Vicdansıza yakışan: "Siz bugüne kadar zevcenizin vicdansızca ve aleni hıyanetine, edepsizliğine tahammül ettiniz."- H. R. Gürpınar.
2 . zarf (vicdansı'zca) Vicdansız bir biçimde, vicdansızcasına.

VARAGELE


1 . Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan araç.
2 . mecaz Belirsizlik: "Bir varagele içindeyiz. Mekanizmanın ipi ya şu yana ya bu yana ağdıracak ülkeyi."- A. Ağaoğlu.

MÜZEVİRLEMEK

Birinin başkası aleyhine yaptıkları veya söylediklerini karşı tarafa iletmek, ara bozmak: "Çocuklar Ömer'i hoca efendiye müzevirlemişler, -İffet'i kandırıp köftelerini alıyor- demişler."- R. N. Güntekin.