İçinde TAL olan 238 kelime var. İçerisinde TAL bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bir de başında TAL olan kelimeler listesine ya da Sonu TAL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Enstrümantalist, Enstrümantalizm,

14 Harfli Kelimeler

Aptallaştırmak, Fundamentalist, Fundamentalizm, Hastalandırmak, Naftalinlenmek, Santimantalite, Santimantalizm,

13 Harfli Kelimeler

Biyokatalizör, Biyometalurji, Kristalleşmek, Metalaştırmak, Metalbilimsel, Naftalinlemek, Naftalinlenme, Perihastalığı, Sigortalanmak, Tallıbitkiler, Transandantal,

12 Harfli Kelimeler

Balıkkartalı, Enstrümantal, Hantallaşmak, İncehastalık, Kartalgiller, Kataloglamak, Kristalleşme, Naftalinleme, Ortalamasına, Partallanmak, Sigortalamak, Totalitarizm,

11 Harfli Kelimeler

Aptalcasına, Aptallaşmak, Baltalayıcı, Cıvatalamak, Çatallanmak, Çatallaşmak, Dulaptalotu, Etşeftalisi, Hastalanmak, İtaliklemek, Kartalağacı, Kataloglama, Kristalimsi, Metalografi, Noktalanmak, Oftalmoloji, Oftalmoskop, Oryantalist, Oryantalizm, Postalanmak, Santimantal, Sigortalama, Softalaşmak, Talaşkebabı, Talaşlanmak, Talazlanmak, Talihsizlik, Talimatname,

10 Harfli Kelimeler

Baltalamak, Haftalıkçı, Haftalıklı, Hastalıklı, İstalagmit, İstalaktit, Kapitalist, Kapitalizm, Kartpostal, Kataleptik, Kaynatalık, Kristalize, Kristaloit, Kukuletalı, Metalbilim, Metalograf, Metalurjik, Muştalamak, Noktalamak, Noktalanma, Postalamak, Postalanma, Softalaşma, Talanlamak, Talaşlamak, Talaşlanma, Talazlanma, Ustalaşmak, Voltalamak, Yumurtalık,

9 Harfli Kelimeler

Baltalama, Çatalağız, Hantallık, Haritalık, İtalyanca, Kartallar, Kartalmak, Katalepsi, Katalitik, Katalizör, Kotalamak, Kristalli, Metalurji, Muştalama, Mutallaka, Noktalama, Nostaljik, Ortalamak, Ortalıkçı, Ortalıkta, Partallık, Postalama, Salatalık, Sigortalı, Stalagmit, Stalaktik, Talanlama, Talaşlama, Talebelik, Talepname, Talimhane, Talimname, Totaliter, Ustalaşma, Ustalıkla, Ustalıklı, Vejetalin, Voltalama,

8 Harfli Kelimeler

Antaljik, Aptallık, Baltalık, Cıvatalı, Çatallık, Façetalı, Fatalist, Fatalizm, Haftalık, Hastalık, Haytalık, Kartallı, Kartaloş, Kıtalmak, Metaloit, Naftalin, Nostalji, Ortalama, Oryantal, Otalamak, Rabıtalı, Softalık, Şamatalı, Talazlık, Talihsiz, Talimgah, Talkşist, Üstalize, Vasıtalı,

7 Harfli Kelimeler

Aptalca, Baltalı, Çatallı, Dijital, Genital, İhatalı, İtalyan, Kapital, Kataliz, Katalog, Katalpa, Kristal, Metalik, Metalsi, Muattal, Muttali, Mütalaa, Noktalı, Ortalık, Otalama, Pastalı, Patalya, Resital, Sustalı, Şeftali, Tahtalı, Talakat, Talancı, Talavet, Talihli, Talimar, Talimat, Talimli, Talipli, Tallahi, Ustalık, Yatalak,

6 Harfli Kelimeler

Ametal, Atalet, Atalık, Battal, Etalon, Hantal, Hatalı, İtalik, Kartal, Kental, Ortalı, Partal, Pastal, Postal, Rektal, Talebe, Talika, Talkım, Talkın, Taltif, Talveg, Talyum, Tantal,

5 Harfli Kelimeler

Aptal, Çatal, Ketal, Metal, Talak, Talan, Talaş, Talaz, Talep, Talih, Talil, Talim, Talip, Total,

4 Harfli Kelimeler

Tali, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Tal,


Kelime bulma makinesi

A L T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

Alt, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Al, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

NOKTALAMAK


1 . Nokta koymak.
2 . Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak: "Yazınızı iyi noktalamadınız."- .
3 . mecaz Sona erdirmek, bitirmek: "Tartışmayı kendisi noktalamak istiyordu."- T. Buğra.

POSTAL


1 . Genellikle askerlerin giydiği konçlu ve kaba potin: "Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Düşkün kadın.

NOSTALJİ

Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesi, geçmişseverlik, gündedün: "Geçmişi özlemle, nostalji ile ananı ise nedense daha bir doğal karşılarlar."- H. Taner.

KARTPOSTAL

Genellikle dikdörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli, zarflı veya zarfsız gönderilen posta kartı, kart: "Mektubu geçtim, bir kartpostal olsun yazamıyor mu?"- S. M. Alus.

HAYTALIK

Hayta olma durumu, serserilik, başıboşluk, külhanbeylik, kabadayılık, apaşlık: "Eski usluluğum, eski nazlılığım yavaş yavaş sinsi bir haytalığa dönmeye başlayacaktır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

APTALCA


1 . Biraz aptal: "Aptalca bir adam."- .
2 . zarf (apta'lca) Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, aptalcasına: "Şakir Bey, aptalca bulduğu bu fikre karşı istihzasını gizlemeyerek sert sert güldü."- P. Safa.

HANTAL


1 . Kocaman, iri, kaba: "Epey iri ve hantal bir vücudu vardı."- A. H. Tanpınar.
2 . İşi, davranışları kaba ve yavaş: "Suat onun yanında kendini iri yarı ve hantal hissetti, bırakıp kaçası geldi."- A. İlhan.

DİJİTAL


1 . Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi.
2 . sıfat Sayısal: "Dijital telefon santrali."- .
3 . sıfat Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.

PARTAL


1 . Çok kullanılmaktan yıpranmış, eskimiş: "Vücudu eski partal esvapları içinde çarpık çurpuk eski bir değneğe dönmüştü."- H. E. Adıvar.
2 . isim, halk ağzında Abartılmış söz, yalan.

TALEP


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem.
2 . İstek: "... din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır."- Anayasa.

TALYUM

Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39, yoğunluğu 11,85, 30
3 °C'de eriyen, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element (simgesi Tl).

YUMURTALIK


1 . Canlılarda dişi üreme hücrelerini veren organ, mebiz.
2 . Pişmiş yumurtayı içine dik olarak koymaya yarayan, fincana benzer kap. Yumurtalık -k'ı özel, isim (yumu'rtalığı) Adana iline bağlı ilçelerden biri.

RABITALI


1 . Düzgün, düzenli: "Acaba Gecik'te rabıtalı bir ev bulmak kabil mi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Sözünü bilen, tutarlı, ağırbaşlı: "Gönül isterdi ki herkes akıllı ve rabıtalı olsun."- A. Ş. Hisar.
3 . Bağlantılı.

TOTALİTER

Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül.

İTALYANCA


1 . Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya'da konuşulan dil: "Bülbül gibi İtalyanca, Fransızca, çatra patra Türkçe konuşuyor."- P. Safa.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

METAL


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

USTALIKLI

Ustalıkla yapılmış: "Benim kazadaki itibarımın sebebi biraz da böyle gergin zamanlarda hemşehrilerimi ustalıklı latifelerle yatıştırmasını bilişimdir."- R. N. Güntekin.

ORTALAMAK


1 . Ortasını bulmak, ortasına varmak: "İşi ortaladık."- .
2 . spor Futbolda topu kale ağzındaki arkadaşlarına havadan göndermek: "Sol açık topu güzel ortaladı."- .

ELEKTROMETALÜRJİ


1 . Metalürji ürünlerinin elde edilmesinde ve arıtılmasında termik elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin kullanılması.
2 . Elektrikle ısıtma olaylarından yararlanılarak yapılan ve madenlere uygulanan termik işlemlerin hepsi.

ÇATALLAŞMAK

İki veya daha çok ihtimal ortaya çıkarak anlaşılması güç bir duruma gelmek: "Meğer ne kadar yanılmıştım. İş asıl bundan sonra çatallaşacaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.